Κλιματισμός κατά την στάθμευση

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι ένας γενικός όρος για διάφορες λειτουργίες που βελτιώνουν το κλίμα στον χώρο επιβατών όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, π.χ. προκαταρκτικός κλιματισμός.
P5-1507-Icon-settings-climate

Οι λειτουργίες που υπάγονται στο σύστημα κλιματισμού στάθμευσης ρυθμίζονται από την επιλογή Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη. Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.