Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Έναρξη του φωνητικού χειρισμού1

P5–1507–Voice control symbol

Για να χρησιμοποιήσετε εντολές μέσω του συστήματος φωνητικού χειρισμού, πρέπει να δημιουργήσετε έναν "διάλογο" με το σύστημα. Πατήστε το κουμπί στο τιμόνι για τη φωνητική αναγνώριση P5–1507–Voice control button για να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να αρχίσει ένας διάλογος χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Μόλις πατήσετε το κουμπί, ακούγεται ένα μπιπ και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το σύμβολο του φωνητικού χειρισμού.

Αυτό δείχνει ότι το σύστημα έχει αρχίσει να ακούει και μπορείτε πλέον να εκφωνήσετε τις εντολές. Μόλις αρχίσετε να ομιλείτε, το σύστημα έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει τη φωνή σας. Αυτό διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και πραγματοποιείται αυτόματα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αρχίσετε κάποια φωνητική εκπαίδευση χειροκίνητα.

Θυμηθείτε τα εξής:
 • Μιλήστε μετά τον ηχητικό τόνο με κανονική φωνή και κανονικό ρυθμό.
 • Μην ομιλείτε όταν το σύστημα απαντά (το σύστημα δεν μπορεί να κατανοήσει τις εντολές σε αυτό το διάστημα).
 • Αποφύγετε τον θόρυβο υποβάθρου στον χώρο επιβατών, έχοντας κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή*.

 Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο P5–1507–Voice control button στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.

Γενικά, το σύστημα λειτουργεί ακούγοντας μια βασική εντολή μετά την οποία ακολουθούν πιο λεπτομερείς εντολές που προσδιορίζουν τι θέλετε να κάνει το σύστημα για σας.

Για να αλλάξετε την ένταση ήχου του συστήματος, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί έντασης όταν ακούγεται η φωνή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα κουμπιά κατά τον φωνητικό χειρισμό. Ωστόσο, οι υπόλοιποι ήχοι θα σιγήσουν κατά τον διάλογο με το σύστημα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν α εκτελεστούν άλλες λειτουργίες που συνδεδεμένες με τον ήχο που χρησιμοποιούν τα κουμπιά.

Ακύρωση του φωνητικού χειρισμού

Μπορείτε να ακυρώσετε τον φωνητικό χειρισμό με διαφορετικούς τρόπους:
 • Πατήστε στιγμιαία στο P5–1507–Voice control button και πείτε "Cancel".
 • Πατήστε παρατεταμένα στο κουμπί φωνητικού χειρισμού P5–1507–Voice control button στο τιμόνι, μέχρι να ακούσετε δύο μπιπ. Με αυτόν τον τρόπο η φωνητική αναγνώριση σταματά, ακόμη κι όταν το σύστημα ομιλεί.

Ο φωνητικός χειρισμός ακυρώνεται επίσης, αν δεν απαντήσετε στη διάρκεια του διαλόγου με το σύστημα. Το σύστημα πρώτα θα σας ζητήσει τρεις φορές να απαντήσετε και, αν εξακολουθήσετε να μην απαντάτε, τότε ο φωνητικός χειρισμός θα ακυρωθεί αυτόματα.

Για να επισπεύσετε την επικοινωνία και να παρακάμψετε τα μηνύματα προτροπής από το σύστημα, πατήστε το κουμπί φωνητικού χειρισμού P5–1507–Voice control button στο τιμόνι. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η φωνή του συστήματος και μπορείτε να πείτε την επόμενη εντολή.

Παράδειγμα χειρισμού μέσω φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε το κουμπί P5–1507–Voice control button.
Πείτε "Call [Όνομα] [Επώνυμο] [κατηγορία αριθμού]", π.χ. "Call Robin Smith Mobile".
Το σύστημα πραγματοποιεί κλήση προς την επιλεγμένη επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν στην επαφή έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί τηλεφώνου (π.χ. Οικία, Κινητό, Εργασία), πρέπει να προσδιορίσετε τη σωστή κατηγορία.

Εντολές/φράσεις

Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω εντολές, ανεξαρτήτως συνθηκών:
 • "Repeat" - επαναλαμβάνει την τελευταία φωνητική οδηγία στον τρέχοντα διάλογο.
 • "Cancel" - διακόψτε τον διάλογο2
 • "Help" - αρχίζει έναν διάλογο βοήθειας. Το σύστημα απαντά με τις εντολές που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα κατάσταση, με μια προτροπή ή ένα παράδειγμα.

Εντολές για συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο, περιγράφονται σε ειδικές ενότητες.

Αριθμοί

Οι εντολές για τους αριθμούς εκφωνούνται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να χειριστείτε:
 • Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι ταχυδρομικοί κώδικες πρέπει να εκφωνούνται ξεχωριστά, ένα ψηφίο κάθε φορά, π.χ. "μηδέν τρία ένα δύο δύο τέσσερα τέσσερα τρία" (03122443).
 • Τους αριθμούς κατοικίας μπορείτε να τους εκφωνείτε με κάθε ψηφίο ξεχωριστά ή κανονικά, π.χ. "δύο δύο" ή "είκοσι δύο" (22). Στα Αγγλικά και τα Ολλανδικά, μπορείτε να πείτε αρκετούς αριθμούς μαζί στη σειρά, π.χ. "είκοσι δύο είκοσι δύο" (22 22). Στα Αγγλικά, μπορείτε επίσης να πείτε μαζί ζεύγη αριθμών ή τριπλούς αριθμούς, π.χ. "δύο μηδενικά" (00). Οι αριθμοί πρέπει να εμπίπτουν στο εύρος 0-2300.
 • Μπορείτε να εκφωνείτε τις συχνότητες ως "ενενήντα οκτώ κόμμα οκτώ" (98,8), "εκατόν τέσσερα κόμμα δύο" (104,2).

Ταχύτητα ομιλίας και λειτουργία επανάληψης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ομιλίας, αν το σύστημα ομιλεί πολύ γρήγορα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης έτσι, ώστε το σύστημα να επαναλαμβάνει ό,τι είπατε.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα της ομιλίας ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης:

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε ΣύστημαΦωνητικές Εντολές και επιλέξτε ρυθμίσεις.

 • Επανάληψη φωνητικής εντολής
 • Ταχύτητα ομιλίας
 1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
 2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 3. 2 Λάβετε υπόψη σας ότι με αυτόν τον τρόπο σταματά ο διάλογος μόνο όταν το σύστημα δεν ομιλεί. Για να γίνει αυτό, πατήστε παρατεταμένα το P5–1507–Voice control button μέχρι να ακούσετε δύο μπιπ.