Προγραμματισμός HomeLink®*1

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προγραμματίσετε το HomeLink®, να μηδενίσετε τις ρυθμίσεις που προγραμματίσατε ή να επαναπρογραμματίσετε μεμονωμένα κουμπιά.

 Σημείωση

Σε ορισμένα οχήματα, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός ή να βρίσκεται στη θέση "acc" για να μπορέσει το HomeLink® να προγραμματιστεί ή να χρησιμοποιηθεί. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο που θα αντικατασταθεί από το HomeLink® για γρηγορότερο προγραμματισμό και καλύτερη μετάδοση του ραδιοσήματος. Τα κουμπιά του HomeLink® πρέπει να επαναρυθμιστούν πριν από τον προγραμματισμό.

 Προειδοποίηση

Κατά τον προγραμματισμό του HomeLink®, η γκαραζόπορτα ή η εξωτερική τηλεχειριζόμενη πόρτα που προγραμματίζεται μπορεί να ενεργοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς στον χώρο γύρω από την γκαραζόπορτα ή την εξωτερική τηλεχειριζόμενη πόρτα ενώ ο προγραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται έξω από το γκαράζ κατά τον προγραμματισμό του συστήματος ανοίγματος της γκαραζόπορτας.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κουμπί HomeLink® που θέλετε να προγραμματίσετε και κρατήστε το σε απόσταση 2-8 cm (1-3 in.) περίπου από το κουμπί. Μη φράσσετε την ενδεικτική λυχνία στο HomeLink®.

Σημείωση: Η δυνατότητα ορισμένων τηλεχειριστηρίων να προγραμματίζουν το HomeLink® βελτιώνεται σε απόσταση 15-20 cm (6-12 in.) περίπου. Αυτό πρέπει να το θυμάστε αν συναντήσετε πρόβλημα κατά τον προγραμματισμό.

Ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και το κουμπί που θέλετε να επαναπρογραμματιστεί στο HomeLink®.
Μην αφήσετε τα κουμπιά μέχρι η ενδεικτική λυχνία, ενώ αναβοσβήνει αργά (περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο), να αρχίσει είτε να αναβοσβήνει γρήγορα (περίπου 10 φορές το δευτερόλεπτο) είτε να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

Αν η ενδεικτική λυχνία παραμείνει σταθερά αναμμένη: Αποτελεί ένδειξη ότι ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε. Πατήστε δύο φορές το κουμπί που προγραμματίστηκε, για να ενεργοποιηθεί.

Αν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα: Η συσκευή που θέλετε να προγραμματιστεί στο HomeLink® ενδέχεται να περιέχει μια λειτουργία ασφαλείας που προϋποθέτει πρόσθετα βήματα. Δοκιμάστε, πατώντας δύο φορές το κουμπί που προγραμματίστηκε, για να δείτε αν ο προγραμματισμός λειτουργεί. Διαφορετικά, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

P5-1507 HomeLink Learn button
Εντοπίστε το κουμπί προγραμματισμού2 στον δέκτη για την γκαραζόπορτα ή παρόμοιο σύστημα. Συνήθως βρίσκεται κοντά στη βάση της κεραίας στον δέκτη.
Πατήστε και αφήστε το προγραμματιζόμενο κουμπί στον δέκτη μία φορά. Ο προγραμματισμός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 δευτερολέπτων από το πάτημα του κουμπιού.
Πατήστε και αφήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο HomeLink®. Επαναλάβετε τη διαδικασία, κατά την οποία πατάτε/κρατάτε πατημένο/αφήνετε το κουμπί, άλλη μια φορά και, ανάλογα με το μοντέλο του δέκτη, ίσως και τρίτη φορά.
Ο προγραμματισμός έχει πλέον ολοκληρωθεί και η γκαραζόπορτα, η εξωτερική τηλεχειριζόμενη πόρτα ή ο εκάστοτε μηχανισμός πρέπει τώρα να ενεργοποιηθεί όταν πατήσετε το προγραμματισμένο κουμπί.

Σε περίπτωση προβλημάτων με τον προγραμματισμό, επικοινωνήστε με το HomeLink® στην ιστοσελίδα homelink.com ή καλέστε τον αριθμό 00 8000 466 354 65 (ή τον αριθμό +49 6838 907 277 με χρέωση)3.

Επαναπρογραμματισμός μεμονωμένων κουμπιών

Για να επαναπρογραμματίσετε ένα μεμονωμένο κουμπί του HomeLink®, προχωρήστε ως εξής:
Πατήστε το κουμπί που θέλετε και κρατήστε το πατημένο επί 20 δευτερόλεπτα περίπου.

Μόλις η ενδεικτική λυχνία στο HomeLink® αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, ο προγραμματισμός μπορεί να συνεχιστεί ως συνήθως.

Σημείωση: Αν το κουμπί που θέλετε να επαναπρογραμματιστεί δεν έχει προγραμματιστεί με καινούργια μονάδα, θα ανακτήσει τον προγραμματισμό που είχε αποθηκευτεί την προηγούμενη φορά.

Επαναρύθμιση των κουμπιών HomeLink®

Μπορείτε μόνο να επαναρυθμίσετε όλα τα κουμπιά του HomeLink® ταυτόχρονα, όχι κάθε κουμπί ξεχωριστά. Για μεμονωμένα κουμπιά, υπάρχει δυνατότητα μόνο επαναπρογραμματισμού.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα εξωτερικά κουμπιά (1 και 3) στο HomeLink® επί 10 δευτερόλεπτα περίπου.
Όταν η ενδεικτική λυχνία, ενώ είναι σταθερά αναμμένη, αρχίσει να αναβοσβήνει, τα κουμπιά επαναρυθμίζονται και είναι έτοιμα να επαναπρογραμματιστούν.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Η ονομασία και το χρώμα των κουμπιών διαφέρει μεταξύ των κατασκευαστών.
  4. 3 Λάβετε υπόψη σας ότι ο αριθμός χωρίς χρέωση μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με τον τηλεφωνητή(-τρια).