Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται οι λειτουργίες σε εξέλιξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάστασή τους. Δεν εμφανίζονται όλα τα σύμβολα συνεχώς, λόγω του περιορισμένου χώρου στο πεδίο.

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5–1717–Symbol in status bar–Internet on
Συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
P5–1507–Symbol in status bar–Roaming
Περιαγωγή ενεργοποιημένη.
P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength
Ισχύς σήματος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
P5–1507–Symbol in status bar–BT connected
Συσκευή Bluetooth συνδεδεμένη.
P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected
Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή.
P5–1717–Symbol in status bar–Information sent to/from GPS
Πληροφορίες από και προς το GPS.
P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected
Συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active
Λειτουργία tethering ενεργοποιημένη (Wi-Fi hotspot). Το αυτοκίνητο διαμοιράζεται τη διαθέσιμη σύνδεση.
P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated
Μόντεμ αυτοκινήτου ενεργοποιημένο.
P5–1717–Symbol in status bar–USB active
Κοινή χρήση USB ενεργή.
P5P6-2017-Symbol in status bar–Wireless charging
Το τηλέφωνο φορτίζεται ασύρματα.
P5–1507–Symbol in status bar–System processing
Διαδικασία σε εξέλιξη.
P5–1717–Symbol in status bar–Active parking timer
Χρονοδιακόπτης για προκαταρκτικό κλιματισμό ενεργός.
P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing
Γίνεται αναπαραγωγή της πηγής ήχου.
P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused
Αναπαραγωγή πηγής ήχου σταμάτησε.
P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call
Τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη.
P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted
Σίγαση πηγής ήχου
P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives
Οι ειδήσεις λαμβάνονται από το ραδιοφωνικό κανάλι.
P5–1507–Symbol in status bar–TP receives
Λαμβάνονται πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.
P5–1507–Symbol in status bar–Clock
Ρολόι.