Σημαντικές πληροφορίες για τα αξεσουάρ και τον βοηθητικό εξοπλισμό

Η εσφαλµένη σύνδεση και τοποθέτηση αξεσουάρ και πρόσθετου εξοπλισμού µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο ηλεκτρονικό σύστηµα του αυτοκινήτου.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους κατόχους Volvo να εγκαθιστούν μόνο εγκεκριμένα αυθεντικά αξεσουάρ Volvo και η εγκατάστασή τους να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo. Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή του αυτοκινήτου.

Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν διατίθεται σε όλα τα αυτοκίνητα - ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αγοράς και τους εθνικούς ή τους κατά τόπους νόμους και διατάξεις.

Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί ή τα αξεσουάρ που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο επισημαίνονται με έναν αστερίσκο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το στάνταρ ή τον προαιρετικό εξοπλισμό και τα αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός έχει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη για την ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου και την τήρηση των νόμων και διατάξεων σε ισχύ.

Είναι επίσης σημαντικό η συντήρηση και το σέρβις του αυτοκινήτου να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo, το εγχειρίδιο κατόχου και το βιβλίο σέρβις και εγγύησης.

Αν οι πληροφορίες στην οθόνη του αυτοκινήτου διαφέρουν από το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου, τότε πάντοτε υπερισχύουν οι έντυπες πληροφορίες.