Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του πλήρους αυτόματου συστήματος ποιότητας αέρα Interior Air Quality System (IAQS).

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν ο αισθητήρας ποιότητας αέρα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε iCup-2037-Icon three dots horizontal στην προβολή κλιματισμού.
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από την επιλογή Αισθητήρας ποιότητας αέρα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ποιότητας αέρα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα