Παράθυρα και πανοραμική οροφή

Ηλεκτρικά παράθυρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ηλεκτρικά παράθυρα

Σε κάθε πόρτα υπάρχει ένα πλαίσιο χειριστηρίων για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Η πόρτα του οδηγού διαθέτει διακόπτες για τον χειρισμό όλων των παραθύρων και για την ενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών.

P5-1646 Driver's door control panel

Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.

Ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών* που απενεργοποιούν τους διακόπτες στις πίσω πόρτες, για να μην μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα.
Διακόπτες για τα πίσω παράθυρα.
Διακόπτες για τα μπροστινά παράθυρα.

Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

  • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε τα ηλεκτρικά παράθυρα ρυθμίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης και στη συνέχεια να παίρνετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

Σας βοήθησε αυτό;