Ρυμούλκηση και οδική βοήθεια

Οδική βοήθεια

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οδική βοήθεια

Για την οδική βοήθεια, το αυτοκίνητο μεταφέρεται με τη βοήθεια άλλου οχήματος.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε οδική βοήθεια.

Ο κρίκος ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβηχτεί το αυτοκίνητο επάνω σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα αν:

Σημαντικό

Λάβετε υπόψη σας ότι τα αυτοκίνητα με Twin Engine πρέπει πάντοτε να μεταφέρονται ανυψωμένα με όλους τους τροχούς στην πλατφόρμα του οχήματος μεταφοράς.

Ισχύει για αυτοκίνητα με ρύθμιση ύψους ανάρτησης*: Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πνευματική ανάρτηση, πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν το αυτοκίνητο ανυψωθεί. Απενεργοποίηση της λειτουργίας από την κεντρική οθόνη.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε My CarΦρένο στάθμευσης και Ανάρτηση.

Επιλέξτε Απενεργ/ση ρύθμισης ύψους ανάρτησης.

Η θέση του αυτοκινήτου και η απόστασή του από το έδαφος προσδιορίζουν αν είναι εφικτό να ανελκυστεί σε πλατφόρμα. Αν η κλίση του ρυμουλκού οχήματος είναι πολύ μεγάλη ή αν η απόσταση από το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι επαρκής, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί ζημιά εάν επιχειρήσετε να το ανελκύσετε. Το αυτοκίνητο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανυψωθεί χρησιμοποιώντας τον ανυψωτικό μηχανισμό του ρυμουλκού οχήματος.

Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.


Σας βοήθησε αυτό;