Προστασία για το παιδί

ISOFIX - τύποι παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδικά καθίσματα έχουν διαφορετικά μεγέθη – όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα παιδικά καθίσματα σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων.

Τύπος παιδικού καθίσματος

Βάρος

Κατηγορία μεγέθους

Καθίσματα για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Μπροστινό κάθισμα

Ακριανό πίσω κάθισμα

Βρεφικό κάθισμαεγκάρσιο

max 10 kg

F

X

X

G

X

X

Βρεφικό κάθισμα, με φορά προς τα πίσω

max 10 kg

E

X

OK

(IL)

Βρεφικό κάθισμα, με φορά προς τα πίσω

max 13 kg

E

X

OK

(IL)

D

X

OK

(IL)

C

X

OK

(IL)

Παιδικό κάθισμα, με φορά προς τα πίσω

9-18 kg

D

X

OK

(IL)

C

X

OK

(IL)

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός

9-18 kg

B

X

OKΗ Volvo συνιστά παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

(IUF)

B1

X

OKΗ Volvo συνιστά παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

(IUF)

A

X

OKΗ Volvo συνιστά παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

(IUF)

X: Η θέση ISOFIX δεν είναι κατάλληλη για παιδικά καθίσματα ISOFIX σε αυτή την κατηγορία βάρους ή/και ύψους.

IL: Κατάλληλο για ειδικά παιδικά καθίσματα ISOFIX. Αυτά τα παιδικά καθίσματα ενδέχεται να προορίζονται για συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, στην κατηγορία περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

IUF: Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ISOFIX με φορά προς τα εμπρός τα οποία είναι εγκεκριμένα για γενική χρήση σε αυτή την κατηγορία βάρους.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή κατηγορία μεγέθους για το παιδικό κάθισμα με σύστημα στερέωσης ISOFIX.


Σας βοήθησε αυτό;