Ηχοσύστημα

TV*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η τηλεοπτική εικόνα προβάλλεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα άνω των 6 km/h περίπου, στην οθόνη δεν προβάλλεται καμία εικόνα, ωστόσο σε αυτό το διάστημα ο ήχος είναι ενεργός. Η εικόνα εμφανίζεται ξανά όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Λειτουργίες TV, επισκόπηση χειριστηρίων.

Λειτουργίες TV, επισκόπηση χειριστηρίων.

Για τη βασική αναπαραγωγή και περιήγηση, διαβάστε την ενότητα χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού. Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε ορισμένες λειτουργίες με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.

Σημείωση

Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο τηλεοπτικές αναμεταδόσεις σε μορφή MPEG-2 ή MPEG-4 που πληρούν το πρότυπο DVB-T. Το σύστημα δεν υποστηρίζει αναμεταδόσεις αναλογικού σήματος.

Σημείωση

Η τηλεοπτική εικόνα προβάλλεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα άνω των 6 km/h περίπου, στην οθόνη δεν προβάλλεται καμία εικόνα, ωστόσο σε αυτό το διάστημα ο ήχος είναι ενεργός. Η εικόνα εμφανίζεται ξανά όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Σημείωση

Η λήψη εξαρτάται τόσο από την ισχύ όσο και από την ποιότητα του σήματος. Παρεμβολές στη μετάδοση μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες, όπως ψηλά κτήρια ή εάν ο τηλεοπτικός πομπός βρίσκεται πολύ μακριά. Το επίπεδο κάλυψης μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημαντικό

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται άδεια τηλεόρασης για αυτό το προϊόν.

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Στην κανονική προβολή για την πηγή (πολυ)μέσων, πατήστε MEDIA, γυρίστε το TUNE στη θέση TV και στη συνέχεια πατήστε OK/MENU.

Αρχίζει μια αναζήτηση και μετά από λίγο, εμφανίζεται το κανάλι που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

Αλλαγή καναλιού

Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι ως εξής:

  • Περιστρέψτε το κουμπί TUNE, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Αν έχετε αποθηκεύσει ήδη οποιοδήποτε από αυτά τα κανάλια ως προεπιλεγμένο, τότε ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται στα δεξιά του ονόματος του καναλιού. Εξακολουθήστε να περιστρέφετε το κουμπί TUNE για να φτάσετε στο κανάλι που επιθυμείτε και πατήστε OK/MENU.
  • Πατώντας τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών (0-9).
  • Με ένα στιγμιαίο πάτημα στα κουμπιά / , εμφανίζεται το επόμενο διαθέσιμο κανάλι στην περιοχή.

Σημείωση

Αν δεν υπάρχει λήψη όταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία από την τελευταία αναζήτηση καναλιού και την αποθήκευση της λίστας καναλιών.


Σας βοήθησε αυτό;