Παράθυρα και πανοραμική οροφή

Ηλεκτρικά παράθυρα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ηλεκτρικά παράθυρα

Ο χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων γίνεται από τους διακόπτες που βρίσκονται στα πλαίσια διακοπτών σε κάθε πόρτα. Η πόρτα του οδηγού διαθέτει διακόπτες για τον χειρισμό όλων των παραθύρων και για την ενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών.

P5-1646 Driver's door control panel

Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.

Ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών* που απενεργοποιούν τους διακόπτες στις πίσω πόρτες, για να μην μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα.
Διακόπτες για τα πίσω παράθυρα.
Διακόπτες για τα μπροστινά παράθυρα.

Τα ηλεκτρικά παράθυρα διαθέτουν λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος. Αν προκύψει βλάβη κατά τη λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαδικασία επαναρύθμισης.

Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

  • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε τα ηλεκτρικά παράθυρα ρυθμίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης και στη συνέχεια να παίρνετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

Σας βοήθησε αυτό;