Διαδικτυακός χάρτης

Διαδικτυακός χάρτης - επισκόπηση διαδρομής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εμφάνιση της επισκόπησης χάρτη της διαδρομής.

Για να εμφανιστεί η επισκόπηση χάρτη της διαδρομής, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteMap of remaining route.

Διαφορετικά, ισχύουν οι ίδιες λειτουργίες με το μενού κύλισης.


Σας βοήθησε αυτό;