Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

3 Αποτελέσματα

Τροχαίο ατύχημα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητό σας εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, ανάψτε τα αλάρμ και μετακινήστε το αυτοκίνητο σε πιο ασφαλές σημείο αν είναι εφικτό. Μην επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο αν υπάρχει οσμή καυσίμου όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Safety modeΒλ. Εγχειρίδιο κατόχου. Εάν ναι, βγείτε από το αυτοκίνητο αμέσως!

Safety mode

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.