Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Keyless

Θέσεις της κεραίας για τα συστήματα εκκίνησης και κλειδώματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Θέσεις της κεραίας για τα συστήματα εκκίνησης και κλειδώματος

Στο πίσω μέρος υπάρχει ενσωματωμένη μια κεραία για το σύστημα εκκίνησης Keyless και για το σύστημα κλειδώματος Keyless*.

16w17 - SPA - V90 - Antenna placement

Θέσεις κεραίας:

Κάτω από την ποτηροθήκη στο μπροστινό τμήμα της επιμήκους κονσόλας
Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω αριστερής πόρτας

Μόνο στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*.

Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω δεξιάς πόρτας

Μόνο στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*.

Στον χώρο αποσκευών

Μόνο στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*.

Προειδοποίηση

Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να πλησιάζουν περισσότερο από 22 cm (9 in.) στην κεραία του συστήματος Keyless. Αυτό γίνεται για να μην προκληθούν παρεμβολές ανάμεσα στο βηματοδότη και το σύστημα Keyless.


Σας βοήθησε αυτό;