Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Σύνδεση στο διαδίκτυο

9 Αποτελέσματα

Ρυθμίσεις για το μόντεμ αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αφαίρεση δικτύου Wi-Fi

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αφαίρεση ενός δικτύου που δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πιθανοί τύποι δικτύου προς σύνδεση.

Διαμοιρασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το αυτοκίνητο μέσω Wi-Fi hotspot

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσής του στο διαδίκτυοWi-Fi με άλλες συσκευές.

Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της περιοχής σας μέσα από το αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής (Bluetooth)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής (Wi-Fi)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του τηλεφώνου σας στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).