Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Σύνδεση στο διαδίκτυο

9 Αποτελέσματα

Ρυθμίσεις για το μόντεμ αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αφαίρεση δικτύου Wi-Fi

Αφαίρεση ενός δικτύου που δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi

Πιθανοί τύποι δικτύου προς σύνδεση.

Διαμοιρασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το αυτοκίνητο μέσω Wi-Fi hotspot

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσής του στο διαδίκτυο* με άλλες συσκευές.

Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της περιοχής σας μέσα από το αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής (Bluetooth)

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής (Wi-Fi)

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του τηλεφώνου σας στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).