Σύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth χειροκίνητα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.

Για να συνδεθεί ταυτόχρονα το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία tethering (φορητό/προσωπικό hotspot) στο τηλέφωνο.

Ανοίξτε την επιμέρους προβολή για το τηλέφωνο.

Τα συνδεδεμένα τηλέφωνα παρατίθενται σε λίστα.

Αγγίξτε με το δάκτυλο στο όνομα του τηλεφώνου που πρόκειται να συνδεθεί.

Το τηλέφωνο θα συνδεθεί.


Σας βοήθησε αυτό;