Προκαταρκτικός κλιματισμός

Έναρξη/τερματισμός προκαταρκτικού κλιματισμού*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα ή εξαερίζει τον χώρο επιβατών πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Έναρξη/τερματισμός από την κεντρική οθόνη

P5-1646–Climate–Button preconditioning

Κουμπί προκαταρκτικού κλιματισμού στην καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Πατήστε το κουμπί Προκατ. κλιματ..

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης*:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Έναρξη από την εφαρμογή*

Μπορείτε να διαχειριστείτε την έναρξη λειτουργίας του προκαταρκτικού κλιματισμού και τις πληροφορίες για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις από μια συσκευή που διαθέτει την εφαρμογή Volvo On Call*. Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει τον χώρο επιβατών σε μια ευχάριστη θερμοκρασία ή αερίζει τον χώρο επιβατών φυσώντας μέσα αέρα από έξω.

Το κλίμα στον χώρο επιβατών του αυτοκινήτου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εκ των προτέρων με τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης του αυτοκινήτου (Engine Remote Start - ERS)Ορισμένες αγορές. μέσω της εφαρμογής Volvo On Call*.


Σας βοήθησε αυτό;