Cikk verziója 2021.121.0

Adatvédelmi közlemény – Érintett jogai és kérelme

Hatályos:

Közzétéve:

Ez a dokumentum leírja, hogy a Volvo Cars (az alábbiak szerint), hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor Ön az Érintett jogaira vonatkozó kérelmet (továbbiakban "DSRR") nyújt be bármilyen formában (e-mail, telefon, internetes űrlap vagy levél).

Az alábbiakban találja:

1. Kik vagyunk

A DSRR kérelemmel kapcsolatos személyes adatainak kezeléséért felelős fél az Európai Gazdasági Térségben a Volvo Car Coproration, bejegyzett székhelyének címe Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Svédország, regisztrációs száma 556074-3089, a továbbiakban "Volvo Cars", "mi", vagy "nekünk".

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért

A DSRR a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését foglalja magába:

 1. Egy DSRR benyújtásakor az Ön azonosításához kezeljük a személyes adatait. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja jogos érdekünk, hogy megengedett és pontos DSRR kérelem teljesítést biztosítsunk. Az azonosítás céljából kezelt adatok attól függenek, hogy milyen típusú adatokra vonatkozik a DSRR kérelem. A következőkre vonatkozhatnak az adatok:
  1. Önre, mint ügyfélre, ilyenkor az e-mail címét és/vagy a postacímét kezeljük;
  2. az Ön autójára, ilyenkor a kérdéses jármű(vek) alvázszámát kezeljük;
  3. digitális szolgáltatások adataira, ilyenkor a Volvo ID-t (e-mail cím vagy telefonszám) kezeljük, amit a szolgáltatásra regisztráláskor használt.
 2. Amikor az Ön azonosítása megtörtént, az Ön teljes nevét, postacímét(/címeit), telefonszámát(/számait), e-mail címét(/címeit) és az alvázszámo(ka)t kezeljük a kérelme kezelése és teljesítése céljából. Attól függően, hogy a DSRR mely érintetti jogra vonatkozik, a kérelem kezelése a kérdéses adatok megtalálásából és gyűjtéséből, módosításából vagy törléséből, valamint minden olyan információ gyűjtéséből áll, amely a kísérőlevélben ismertetett, végrehajtott tevékenységekre vonatkozik, mely kísérőlevél bemutatja az eljárások eredményeit Önnek, hogy áttekintse. Ennek az adatkezelésének a jogalapja a megfelelés a ránk vonatkozó törvényi kötelezettségeknek (6. cikkely (1) c) GDPR).
 3. Továbbá, az Ön esetéhez kapcsolódó olyan adatokat, mint a kérelem típusa, az érintett piac, és az eset kezelésének időtartama a DSRR kérelemhez kapcsolódó statisztikák elkészítéséhez és a DSRR kezelési folyamatunk fejlesztéséhez kezeljük. Ennek az adatkezelésének a jogalapja az a jogos érdekünk, hogy optimalizáljuk a DSRR folyamatainkat és eljárásainkat (6. cikkely (1) f) GDPR).
 4. Az Ön esetéhez kapcsolódó olyan adatokat, mint a kérelem típusa, az érintett piac, az eset kezelésének időtartama és más, az esethez kapcsolódó részleteket azon jogos érdekünk alapján is kezeljük, hogy dokumentáljuk a gyakorlatainkat belső és külső auditok céljából (6. cikkely (1) f) GDPR).

3. Milyen hosszan őrizzük meg az adatait

Az Ön DSRR kérelméhez kapcsolódó adatokat három (3) évig őrizzük. Ha az adat folyamatban lévő panaszhoz vagy peres eljáráshoz kapcsolódik, az adatokat az eljárás során végig megőrizzük.

4. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait

Az alábbi kategóriájú harmadik felekkel osztjuk meg a személyes adatait, tudniuk kell alapon:

 • Általános működésünket támogató partnereink, pl. informatikai szolgáltatók;
 • A DSRR biztosítását segítő partnereinket az Ön személyes adatainak felhasználása tekintetében szerződés korlátozza abban, hogy más célra használják fel azokat, mint hogy az egyes adatkezelési szerződésekkel összhangban szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra.
 • Egyéb harmadik felek:
  • Vállalatok a Volvo Car csoporton belül (EEA) – a DSRR teljesítéséhez, ha az Ön személyes adatait a Volvo Cars Corporation-től eltérő jogi személy őrzi.

5. Az Ön jogai az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban

Az Általános Adatvédelmi Szabályozás speciális jogokat biztosít Önnek a személyes adatai általunk végzett kezelésével kapcsolatban. Ellenezheti, vagy visszavonhatja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, hozzáférhet általunk tárolt adataihoz, igényelheti adatai helyesbítését vagy használatuk korlátozását, igényelheti adatainak továbbítását másik fél felé, igényelheti adatainak törlését, illetve panaszt nyújthat be valamely adatvédelmi felügyelő hatóságnál. Jogairól további részleteket – mit jelentenek, mikor és hogyan gyakorolhatja őket – Ügyfél-adatvédelmi szabályzatunkban talál.

6. Kapcsolati adatok

Jogai gyakorlásához, kérjük, használja a fent említett Ügyfél-adatvédelmi szabályzatban található internetes űrlapot. Ha bármilyen egyéb kérdése lenne a személyes adatok védelmével kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatvédelmi tisztviselő

Postacím: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

E-mail cím: globdpo@volvocars.com

7. Az Adatvédelmi közleményünk változásai

Fenntartjuk a jogot, saját belátásunk szerint, az adatvédelmi gyakorlatok változtatására és a jelen adatvédelmi közlemény bármely időpontban történő módosítására. Amikor lényeges változtatást hajtunk végre ezen a közleményen, és főként, amikor a közlemény a beleegyezése alapjául szolgál, tájékoztatjuk a módosításokról. A jelen adatvédelmi közlemény a dokumentum tetején feltüntetett dátumtól naprakész.