Informatiebericht

Controller
Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsnummer 556074-3089 met adres 405 31, Göteborg, Zweden, hierna "VCC", "wij", "onze" en "ons" genoemd, zal als controller uw persoons gegevens, zoals hieronder beschreven, verwerken.

Doel en wettelijke basis voor verwerking.
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons in het kader van uw Aanvraag betreffende persoonsgegevens verstrekt (naem, adress, telefoonnummer, e-mail adress etc.). Het doel van onze verwerking is om uw Aanvraag betreffende persoonsgegevens te beheren. We verwerken ook de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor de ontwikkeling van, en met statistische doeleinden met betrekking tot, ons Subject Request Management Systeem.

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor het beheer van uw Aanvraag betreffende persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan wij in verband met uw rechten zijn onderworpen. De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van ons legitieme belang.

Bekendmaking en ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden voor de bovengenoemde doeleinden bekend gemaakt aan, en verwerkt door, onze gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners. Met betrekking tot onze gelieerde ondernemingen en zakelijke partners die zich buiten de EER bevinden zullen we, ter bescherming van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens overdragen op basis van de standaard contractbepalingen welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot uw Aanvraag betreffende persoonsgegevens gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop uw Aanvraag is ingewilligd.

Uw rechten en VCC contact informatie
Bezoek https://support.volvocars.com/privacy voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens en voor contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.