Privacyverklaring Marketingberichten

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (volgens onderstaande definitie) uw persoonsgegevens gebruikt om marketingmateriaal waarvoor u toestemming hebt gegeven, naar u toe te sturen. Dit marketingmateriaal bevat het laatste nieuws van Volvo Cars en informatie over onze producten, aanbiedingen en services (hierna "marketingberichten").

Hieronder vindt u de volgende informatie:
1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
3. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
5. Welke rechten hebt u ten aanzien van de verwerking van uw gegevens?
6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
7. Veranderingen in de privacyverklaring

De bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband waarmee we marketingberichten aan u sturen zijn Care by Volvo Car Netherlands B.V. (KvK-nummer 73179019) en Volvo Car Nederland B.V. (KvK-nummer 14051974), beide geregistreerd in Nederland met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, en juridische personen binnen Volvo Car Group, hierna "Volvo Cars", "wij" of "ons".

In verband met onze marketingberichten aan u verwerken we de volgende persoonsgegevens: • Geslacht; • Voor- en achternaam; • E-mailadres.
Deze gegevens verzamelen wij van u in verband met uw aanmelding voor het ontvangen van marketingberichten van Volvo Cars. We sturen u deze berichten via e-mail. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet u via het webformulier dat bij uw rechten wordt genoemd of door direct op de link te klikken om u af te melden voor onze elektronische marketingberichten. • De datum en het tijdstip dat u zich hebt aangemeld voor marketingberichten van Volvo Cars. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om vast te leggen dat we uw toestemming voor marketingberichten hebben gekregen. • Open ratio en klikfrequentie, d.w.z. wanneer u het marketingbericht leest dat we u via e-mail sturen en op welke linken u klikt. We verwerken deze gegevens voor statistische analyse en om inzicht te krijgen in de interesses van onze klanten. De e-mails bevatten zogenaamde webbeacons (kleine beeldbestandjes van slechts één pixel) om analyse mogelijk te maken. Webbeacons zijn tevens geïntegreerd op onze website. De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang in het beoordelen van wanneer en hoe onze marketingberichten worden gelezen.

We verwerken uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven tot u uw toestemming hiervoor intrekt. U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken via het webformulier dat u hier vindt of door direct op de link in een van onze elektronische marketingberichten te klikken en u af te melden voor deze berichten. Wanneer u uw toestemming intrekt, beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot uitsluitend de verwerking in verband met een blokkeerlijst. Dit doen we om te voorkomen dat we u per ongeluk alsnog marketingberichten toesturen. Om de intrekking van uw toestemming te documenteren, bewaren wij de verzamelde gegevens gedurende één jaar nadat u hebt aangegeven geen marketingberichten meer van Volvo Cars te willen ontvangen.

We verwerken uw persoonsgegevens en delen deze met de volgende verwerkers (zij verwerken persoonsgegevens uit onze naam): • Volvo Car Corporation (en diens subverwerkers) voor de exploitatie van de website en gegevensopslag • IT-leveranciers (en diens subverwerkers) die algemene zakelijke ondersteuningssystemen aan ons leveren, zoals aanbieders van software en gegevensopslag, zoals: o Salesforce UK Limited (en diens onderaannemers) – CRM-systeem en gegevensopslag.
We hebben met elke verwerker overeenkomsten afgesloten inzake gegevensverwerking. Elk van deze verwerkers is daarom contractueel beperkt in het gebruik van uw persoonsgegevens en mag deze niet gebruiken voor doelen anders dan om services voor ons te verlenen. Deze verwerkers hebben de verplichting om de informatie vertrouwelijk en op een veilige en nauwkeurige manier te behandelen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER. Als dat gebeurt, is een dergelijke overdracht gebaseerd op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De algemene tekst die wordt gebruikt in de modelcontractbepalingen, is in verschillende talen beschikbaar op de startpagina van de Europese Commissie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087. Neem contact met ons op (middels de informatie in deel 6 hieronder) in het geval u vragen hebt over de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER.

U hebt specifieke wettelijke rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens door ons, toegang krijgen tot de gegevens die we van u hebben opgeslagen, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, een verzoek indienen uw gegevens te laten overdragen naar een andere entiteit, een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen en u kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt meer informatie over uw rechten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt inzetten, lezen in ons Privacybeleid voor klanten.

Gebruik het webformulier dat u hier vindt als u gebruik wilt maken van uw rechten volgens punt 5 hierboven. Als u meer vragen hebt met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Care by Volvo Car Netherlands B.V. / Volvo Car Nederland B.V. Postadres: Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland E-mailadres: carebyvolvo-nl@volvocars.com / infonl@volvocars.com

We behouden ons het recht voor om onze activiteiten inzake privacy aan te passen en op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we u aan deze privacyverklaring en ons privacybeleid regelmatig te raadplegen en op de hoogte te blijven van de inhoud ervan. De privacyverklaring is actueel vanaf de datum die onderaan in het document wordt vermeld. We verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring die geldig is op het moment van verzameling van de gegevens als we geen toestemming van u hebben gekregen om ze op een andere wijze te verwerken.