Artikelversie 2023.282.0

Privacyverklaring inzake auto's van Volvo

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) gegevens verwerkt met betrekking tot voertuigen en connected diensten die door Volvo Cars worden geleverd.

Raadpleeg voor uitleg over kenmerken en functies van het voertuig de gebruikershandleiding voor het betreffende model. In geval van eventuele verschillen tussen deze verklaring en de gebruikershandleiding ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zal deze verklaring prevaleren.

Aangezien de gegevensverwerking afhangt van de diensten waarvan de auto is voorzien, en van de diensten die u besluit te activeren, geeft dit document een zo uitgebreid mogelijk overzicht van gegevensverwerking. Het spreekt voor zich dat als u een ouder automodel hebt, of indien een nieuw model niet is uitgerust met een bepaalde functie, de gegevensverwerking die met die functie samenhangt niet plaats zal vinden.

Aangezien de gegevensverwerking afhangt van de kenmerken en functies waarvan het voertuig is voorzien, en van de diensten die u besluit te activeren, geeft dit document een zo uitgebreid mogelijk overzicht van gegevensverwerking. Het spreekt voor zich dat als u een ouder voertuig hebt, of indien een nieuw model niet is uitgerust met een bepaald(e) kenmerk of functie, de gegevensverwerking die met die functie samenhangt niet zal plaatsvinden.

Deze privacyverklaring geldt niet voor:

 • Speciale voertuigen (bijv. politieauto's)
 • Verwerking van persoonsgegevens die in de auto blijven (lokale verwerking)
 • Verwerking van persoonsgegevens bij interactie tussen u en een van onze dealers (bijv. wanneer u uw auto koopt)
 • Uw gebruik van software, apps en diensten van derden. (Raadpleeg voor meer informatie de eigen algemene voorwaarden van de afzonderlijke dienstverleners, evenals hun privacybeleid/kennisgevingen)
 • De onafhankelijk van Volvo Cars door een exploitant van een mobiel netwerk geleverde internet-/connectiviteitsdiensten in uw auto.

Houd er rekening mee dat Volvo Cars nog andere privacyverklaringen heeft die samen met deze informatie moeten worden gelezen voor een volledig beeld. We geven deze hieronder voor u weer. U kunt ze eenvoudig en rechtstreeks inzien via de volgende links.

Hieronder vindt u:

1. Wie wij zijn

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van hierna genoemde persoonsgegevens is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars", "we/wij", of "ons". Als andere organisaties samen met ons persoonsgegevens verwerken, zogeheten gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, wordt dit vermeld.

2. De persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom

2.1 Gegevens gebruikt voor infotainmentdoeleinden

2.1.1 Rijlogboek

Het Rijlogboek registreert automatisch al uw ritten. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u uw kilometerkosten wilt beheren. Het Rijlogboek moet door u worden geactiveerd, anders worden de gegevens niet opgeslagen.

Als u het Rijlogboek inschakelt, zullen wij uw identifiers registreren, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het VIN en de locatie van uw voertuig en andere aan uw trip gerelateerde gegevens, zoals uw routes, tijd, afstand, brandstof- en/of stroomverbruik en kilometers. Afhankelijk van uw voertuigmodel wordt alleen de begin- en eindpositie of de volledige route verzameld.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is uw toestemming. De gegevens van het rijlogboek worden maximaal 400 dagen bewaard, afhankelijk van de modelvariant. U kunt het Rijlogboek op elk moment uitschakelen, waarna de gegevens niet meer worden verzameld. Dit zorgt er evenwel niet voor dat eerder verzamelde gegevens worden gewist. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u dit doen via uw Volvo Cars app of door een verzoek tot verwijdering in te dienen, zie Paragraaf 4 hieronder.

2.1.2 Draadloze software-updates

Om de voertuigsoftware te kunnen onderhouden en vereiste software-updates rechtstreeks te kunnen leveren, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Softwareversie van het voertuig
 • Diagnostische foutcodes
 • Productiedatum van het voertuig
 • Voertuigspecificatie
 • Installatiestatus en -rapporten

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is uw toestemming.

Indien u draadloze software-updates weigert, kunt u onze geactualiseerde services niet of niet volledig gebruiken. Het niet uitvoeren van een update kan ook het risico van incidenten met betrekking tot cyberbeveiliging vergroten, zoals dat ook bij alle andere slimme apparaten het geval is. Desgewenst kunt u de updates ook in een van onze werkplaatsen laten uitvoeren. Wij bewaren de gegevens van de software-updates gedurende de gehele levensduur van het voertuig.

2.1.3 Connected Safety

Onze voertuigen zijn uitgerust met Connected Safety, een door ons aangeboden service die u tijdens het rijden over actuele verkeersrisico’s informeert. Deze informatie is gebaseerd op informatie verzonden vanuit andere voertuigen of, indien van toepassing, uit openbare bronnen. Deze informatie wordt gebruikt om u vroegtijdig te waarschuwen voor veranderende wegomstandigheden of mogelijk gevaar op de weg door passende waarschuwingen weer te geven, zodat u uw rijstijl dienovereenkomstig kunt aanpassen. Als uw eigen voertuig een mogelijk gevaar op de weg detecteert, zoals verminderde grip tussen uw banden en de weg of als de alarmknipperlichten worden geactiveerd, wordt deze informatie naar Volvo Cars verzonden. De informatie wordt samengevoegd en geanonimiseerd voordat deze naar voertuigen die de positie van uw eigen voertuig naderen wordt verzonden.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken ter ondersteuning van Connected Safety zijn:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Voorvallen zoals activeren van waarschuwing glad wegdek, inschakelen van alarmknipperlichten enz.
 • Tijdsaanduiding van elke waarschuwing
 • Locatie

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract. U kunt de dienst op elk moment in- en uitschakelen.

Bovendien worden bovengenoemde gegevens anoniem verwerkt en doorgegeven aan verkeersinstanties en bedrijven, om de gevaren van het wegverkeer te vermijden en te verminderen, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren, de onderhoudskosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzame verkeersomgeving. Volvo Cars en Polestar Performance AB (een Zweeds bedrijf met hoofdkantoor in Gotenburg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Zweden, hierna "Polestar") zijn voor deze doeleinden gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Als zogeheten gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken conform de AVG zijn Volvo Cars en Polestar gezamenlijk verantwoordelijk voor deze verwerking. Volvo Cars en Polestar zijn overeengekomen dat Volvo Cars verantwoordelijk is voor het leveren van informatie aan zijn klanten, en dat de respectieve rechten krachtens AVG door klanten van Volvo jegens Volvo Cars zullen worden uitgeoefend.

Wij bewaren de informatie gedurende 1 week.

2.1.4 Digitale sleutel

De digitale sleutel kan de conventionele autosleutel volledig vervangen en u kunt uw auto gemakkelijk ermee vergrendelen, ontgrendelen of starten met uw smartphone of smartwatch. Daarnaast kunt u ook uw sleutel via verschillende digitale kanalen met extra gebruikers delen.

Voor de digitale sleutel is alleen een netwerkverbinding vereist tijdens de eerste eenmalige installatie, voor het delen van sleutels of het intrekken van sleutels. Na het instellen ervan werkt de sleutel via Bluetooth, Near Field Communication (NFC) en Ultra-Wideband Technology (UWB). Tijdens het instellen wordt uw sleutel toegevoegd aan uw Wallet-app op uw smartapparaat. Vanuit uw Wallet-app kunt u uw sleutel delen via berichtenapps, e-mail of via Airdrop®. U kunt ook eenvoudig gedeelde sleutels intrekken, via de Wallet-app of in het boordinfotainmentsysteem.

De volgende gegevens worden verwerkt bij gebruik van de digitale sleutel:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Voertuiggegevens
 • Voertuigstatus
 • Volvo ID
 • Zelf gegeven naam

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract.

Wij bewaren uw gegevens zolang u een geldig contract hebt.

2.1.5 Realtime verkeersinformatie

De realtime verkeersinformatiedienst ontvangt gegevens over het wegverkeer van een externe dienstverlener.

Wij verwerken de volgende gegevens van de auto:

 • Voertuigpositie en snelheid – deze worden gedeeld met een externe dienstverlener voor de berekening van filevorming en om u en andere bestuurders te kunnen informeren over de locaties van mogelijke filevorming. Voor de externe dienstverlener zijn deze datapunten anoniem.
 • Voertuigidentificatienummer (VIN) – dit wordt gebruikt door Volvo Cars om te controleren of uw auto een abonnement op deze dienst heeft.

Automodellen uitgerust met sensoren die verkeersborden terwijl u rijdt in realtime kunnen identificeren, doen dit uitsluitend via lokale verwerking (in de auto).

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract. U kunt de dienst op elk moment in- en uitschakelen.

De gegevens worden door Volvo Cars bewaard zo lang het abonnement actief is. Zodra het abonnement niet meer is, worden VIN, snelheid en positie gedurende maximaal 90 dagen opgeslagen, tenzij lokale wetgeving langere bewaring vereist.

2.1.6 Intelligente snelheidsassistent (ISA)

Intelligente snelheidsa​ssistentie (ISA) is een verplichte functie die verkeersbordgegevens gebruikt om de auto te helpen de maximumsnelheid aan te houden. Om de maximumsnelheid op de huidige weg te weten, gebruikt ISA het navigatiesysteem van de auto om verkeersbordgegevens op te halen. Het navigatiesysteem heeft op zijn beurt de positie van de auto nodig om de juiste gegevens te kunnen leveren.

Bovendien is Volvo Cars wettelijk verplicht om samengevoegde gegevens over uw gebruik van het voertuig te rapporteren, zoals:

 • hoeveel tijd of hoe lang u hebt gereden met de geavanceerde boordsystemen ingeschakeld of uitgeschakeld
 • hoeveel tijd of hoe lang u hebt gereden met of boven de erkende maximumsnelheden 
 • de tijd die is verstreken tussen het inschakelen en uitschakelen van de geavanceerde boordsystemen

Ter ondersteuning van ISA en de rapportage worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Rijsnelheid
 • Voertuiggegevens (model, productiejaar)
 • Informatie gegenereerd door het voertuig, de sensoren en systemen ervan (waarschuwingen, storingen, diagnostiek, status en gedrag van de geavanceerde boordsystemen)
 • Informatie met betrekking tot het gebruik en de bediening van het voertuig (instellingen, gebruik van de geavanceerde boordsystemen)
 • Locatie

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We bewaren de informatie totdat deze is samengevoegd en naar de betreffende autoriteiten is verzonden.

2.1.7 Spraakberichten

Spraakberichten maken onderdeel uit van een breder spraakbesturingssysteem waarmee u functies van uw infotainmentsysteem kunt bedienen en waarmee u via gesproken instructies sms-berichten kunt genereren en versturen. Om een dialoog met behulp van gesproken commando's te beginnen, moet u eerst deze functie activeren. Spraakbesturing blijft geactiveerd totdat u deze doelbewust stopzet of totdat u niet hebt gereageerd op drie aanwijzingen van het systeem.

De volgende gegevens worden verwerkt bij gebruik van spraakberichten:

 • Opgenomen spraakgegevens of -commando's
 • Voertuigidentificatienummer (VIN) - het VIN wordt gebruikt om te controleren of uw auto een abonnement op deze dienst heeft
 • Telefoonnummer
 • Tekstbericht - Het tekstbericht dat is aangemaakt door de externe dienstverlener wordt opgeslagen in de cloud en vervolgens teruggestuurd en opgeslagen in uw voertuig. Het tekstbericht kan worden verzonden als sms-bericht.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract.

Wij bewaren de informatie totdat het bericht is verzonden.

2.1.8 Luchtkwaliteitsindex

Deze functie toont informatie over de luchtkwaliteit, zoals vervuiling en pollenniveaus.

Eerst verschijnt er informatie over de luchtkwaliteit in de auto. Als u ervoor kiest om de locatie van de auto te delen, verschijnt er ook informatie over de luchtkwaliteit buiten het voertuig.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract.

De gegevens worden verwijderd nadat deze in de auto zijn verschenen.

2.2 Gegevens gebruikt om veiligheidsredenen

2.2.1 Active Safety Data Recorder (ASDR)

De primaire taak van de Active Safety Data Recorder (ASDR) is het vastleggen van gegevens met betrekking tot verkeersongelukken en aanrijding-achtige situaties. Deze informatie wordt verwerkt door onze afdeling Onderzoek en Ontwikkeling om ons een beter inzicht te verschaffen in de omstandigheden waaronder verkeersongelukken, letsel en schade ontstaan.

Als u deze dienst inschakelt, verzamelt en verwerkt Volvo Cars de volgende gegevens voor toekomstige ontwikkelingsdoeleinden en voor klachten inzake actieve veiligheid:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Type geactiveerde veiligheidsgebeurtenis en de desbetreffende voorvallen
 • Beelden van de camera aan voorzijde worden gedurende 4 seconden voor en na aanrijding-achtige situaties vastgelegd
 • Voertuiglocatie tijdens incident

Deze functie legt alleen gegevens vast bij niet-triviale aanrijdingssituaties. Tijdens normale rijomstandigheden worden geen gegevens vastgelegd.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is uw toestemming, en we bewaren ze gedurende 10 jaar alvorens ze te wissen of te anonimiseren.

2.2.2 Event Data Recorder (EDR)

De auto slaat veiligheidsgerelateerde gegevens met betrekking tot aanrijdingen of bijna-aanrijdingen op in een Event Data Recorder (EDR), ook wel de 'zwarte doos' van de auto genoemd. Veiligheidsgerelateerde gegevens zijn onder meer de volgende:

 • hoe de verschillende systemen in uw auto hebben gewerkt
 • of bestuurder en passagiers veiligheidsgordels droegen
 • of en in hoeverre de bestuurder het gas- en/of rempedaal had ingetrapt
 • wat de snelheid van de auto was

De duur van de registratie is doorgaans maximaal 30 seconden. Het registreren vindt alleen plaats bij niet-triviale aanrijdingssituaties. Onder normale rijomstandigheden worden er geen gegevens vastgelegd.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We bewaren de informatie totdat deze wordt overschreven door een nieuwe activering.

2.2.3 Noodoproep (eCall)

Noodoproep (eCall) activeert automatisch een noodoproep en verzendt gegevens bij een ernstig ongeval, gedetecteerd door activeren van een of meer sensoren in het voertuig. Dat betekent dat de auto automatisch een eCall uitvoert, zelfs als alle inzittenden in de auto bewusteloos zijn, en dat de hieronder genoemde gegevens automatisch naar het callcenter worden verzonden. eCall kan ook handmatig worden geactiveerd door de SOS-knop gedurende minimaal 2 seconden ingedrukt te houden.

In geval van een eCall worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Specificatie van voertuigaandrijving of motor
 • Specificatie van voertuigmodel
 • Tijdstip van het incident
 • Locatie van het incident
 • Rijrichting van de auto
 • Voertuigstatus

Standaard en mits beschikbaar wordt de service "eCall" in auto's van Volvo tot stand gebracht met een externe dienstverlener (een zogeheten Third Party Service (TPS) eCall); welke dienstverlener dit is, varieert per regio. Voor nadere informatie over welke dienstverleners worden ingeschakeld, kunt u contact met ons opnemen. U kunt er op elk moment voor kiezen de oproep aan de openbare noodcentrale te laten sturen, door de instellingen aan te passen.

Gegevens worden alleen verzameld bij een eCall, en de enige organisaties die er toegang toe hebben zijn Volvo Cars en de externe partij die de dienst levert (of de hulpdienst zelf, indien geselecteerd). Zij kunnen deze gegevens zo nodig wel aan gespecialiseerde hulpdiensten (zoals een ambulance) doorgeven.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren de gegevens gedurende 200 dagen en de verwerking beperkt zich tot bovengenoemde noodsituaties.

2.2.4 Callcenter-services

Met Callcenter-services bieden wij u de mogelijkheid om vanuit het voertuig verbinding te maken met ons callcenter door op de knop ‘on call’/assistentie te drukken, via een oproep vanuit de app of door rechtstreeks naar het callcenter te bellen. De services die worden aangeboden als onderdeel van de Callcenter-services worden hieronder beschreven:

Wegenhulp (RSA)

RSA houdt in dat u wordt ondersteund bij een technisch probleem met uw voertuig, zoals een lekke band of een storing aan de motor. In sommige gevallen kan de medewerker van het callcenter u tijdens het gesprek advies geven over hoe u het probleem kunt verhelpen. In andere gevallen kan de reparatie langs de weg worden verricht (ook wel 'reparatie ter plaatse' genoemd) of, als dat niet mogelijk is, moet uw voertuig naar een werkplaats worden gesleept om te worden gerepareerd. De medewerker beoordeelt tijdens het gesprek wat het best kan worden gedaan. Wanneer berging langs de weg nodig is (reparatie ter plaatse of een sleepdienst), kunnen assistentievoertuigen ter beschikking worden gesteld door een derde, zoals een sleep- en reparatiebedrijf voor voertuigen langs de weg, dat vervolgens de bijbehorende gegevens verwerkt.

Volgen van gestolen voertuig (SVT)

SVT is een manier om uw voertuig te lokaliseren als het is gestolen. Een voertuig kan als gestolen worden gemeld door: 

 • het voertuig zelf Dit gebeurt wanneer het voertuig afgaan van het voertuigalarm detecteert, waardoor een er melding, een zogenaamde 'diefstalmelding', wordt verzonden naar elke bestuurder die de Volvo Cars-app met het voertuig heeft verbonden, alsmede naar het callcenter.
 • de eigenaar van het voertuig, die naar het callcenter belt.
 • de lokale handhavingsinstantie (politie). Ook hier wordt er rechtstreeks naar het callcenter gebeld.

Om het SVT-proces in gang te zetten, moet er proces-verbaal worden opgemaakt en moet het proces-verbaalnummer worden doorgegeven aan het callcenter.

Externe startblokkering/startdeblokkering (RVI/RVM)

RVI/RVM kan worden gebruikt om de startblokkering in het voertuig in of uit te schakelen. Als de startblokkering is ingeschakeld, kan het voertuig niet worden gestart totdat de startblokkering is uitgeschakeld. Het voertuig kan vervolgens extern worden gestart. Deze service wordt geïnitieerd door de callcenter-medewerker.

Om u de hierboven beschreven services te kunnen bieden, verzamelen we automatisch de volgende gegevens wanneer we contact opnemen met het callcenter via de ‘on call’/assist-knop in het voertuig of via de Volvo Car-app:

 • Kenteken
 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Voertuigspecificatie
 • Voertuigstatus
 • Tijd en plaats van het verzoek
 • Locatie op het moment van de oproep
 • Rijrichting van de auto

Afhankelijk van de aard en omvang van het verzoek kunnen wij aanvullende gegevens verwerken die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde hulp, bijvoorbeeld:

 • contactgegevens (thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • verzekeringsgegevens (polis- en claimnummer)
 • transactiespecifieke gegevens
 • schadeoorzaak en informatie over de werkplaats die de reparatie verricht

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract.

Wij bewaren de gegevens gedurende 200 dagen.

2.2.5 Inbraakdetectiesysteem

Het doel van het Inbraakdetectiesysteem (IDS) is detecteren van afwijkingen en inbreuken die een mogelijke bedreiging vormen voor het hoofdinfotainmentsysteem. Dit betekent dat we kijken hoe software en apps zich gedragen om ervoor te zorgen dat ze geen inbreuk maken op wat ze mogen doen. IDS bewaakt het systeem in realtime en meldt eventuele inbreuk aan Volvo Cars.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Tijdsaanduiding (precieze tijd waarop het voorval optrad)
 • Informatie met betrekking tot welke bron welk doel heeft geïnitieerd
 • Technische gegevens (softwareversies, systeem- en vastloopmeldingen, machtigingen en certificaten)

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren de informatie gedurende 90 dagen. We verwijderen de gegevens of, als we zien dat het nodig is om de gegevens te bewaren, anonimiseren deze aan het einde van deze periode.

2.2.6 Zorgen voor veilige accu's

We moeten ervoor zorgen dat onze auto’s met een hybride of volledig elektrische aandrijflijn veilig zijn om onze bestuurders, hun gezinnen en het grote publiek te beschermen tegen gevaar en onnodig ongemak. Om dit te waarborgen, verzamelen en gebruiken we informatie met betrekking tot accu's om vroegtijdige detectie van mogelijke problemen mogelijk te maken en nieuwe mogelijke storingstypen te identificeren.

De gegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn:

 • Informatie met betrekking tot het voertuig (model, productiejaar, voertuigidentificatienummer (VIN), hardware- en softwaregegevens)
 • Informatie met betrekking tot de voertuigaandrijving en -accu (hardware- en softwaregegevens, celspanningswaarden, oplaadstatus, oplaadinformatie, configuraties, kalibraties, temperatuur, alarmen, waarschuwingen, storingen, diagnostiek, tijdsaanduidingen, gezondheidstoestand en algehele status)

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de hierboven genoemde gegevens zijn onze hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen alsmede het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het uitvoeren van veiligheidsgerelateerde terugroepacties.

Wij bewaren de hierboven genoemde gegevens gedurende de levensduur van het voertuig.

2.3 Gegevens gebruikt met betrekking tot onderhoud en reparaties

2.3.1 Serviceplanning

Met onderhoudsplanning kunt u uw voertuig in goede staat houden en de toestand van het voertuig in de gaten houden.

Mits van toepassing in uw land, sturen wij u onderhoudsgerelateerde communicatie.

Wanneer uw voertuig een internetverbinding heeft, werkt de onderhoudsplanning door Volvo Cars en de werkplaatsen voortdurend van diagnostische gegevens te voorzien. Door extern diagnostische gegevens aan te leveren, kan uw werkplaats uw aanstaande bezoek nog beter voorbereiden. Daarnaast worden gegevens gedeeld met onze importeur en retailers in uw land om indien nodig reserveringen en leveringen van onderdelen te beheren.

Onderhoudsplanning helpt ons ook bij het plannen van de productie en levering van reserveonderdelen, wat een belangrijk onderdeel is voor onze duurzaamheidsdoelstellingen door de inhoud, logistiek en werkplaatsbezetting te optimaliseren.

Om u Onderhoudsplanning te kunnen leveren, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Informatie met betrekking tot het voertuig (model, productiejaar, voertuigidentificatienummer (VIN), hardware- en softwaregegevens)
 • Informatie gegenereerd door het voertuig, de sensoren en systemen ervan (kilometerteller, onderhoudsindicatoren, alarmen, waarschuwingen, lampjes, storingen, diagnostiek, temperatuur, tijdsaanduidingen, gezondheidstoestand, status en gedrag van boordsystemen en -functies)

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract. U kunt de dienst op elk moment in- en uitschakelen.

Wij bewaren de informatie gedurende 3 jaar, met uitzondering van informatie over de hoogspanningsaccu van het voertuig, die gedurende 10 jaar wordt bewaard.

2.3.2 Uitlezen van diagnose in werkplaatsen

Als er onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan uw voertuig worden uitgevoerd in een servicecentrum, werkplaats of bij een partner, ontvangen en gebruiken wij informatie voor het opsporen van storingen, om onze verplichtingen als productfabrikant te beheren, voor productonderzoek en -ontwikkelingsdoeleinden, zoals het controleren en verbeteren van de kwaliteit van onze voertuigen, de veiligheidsvoorzieningen en andere functies ervan.

De gegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn:

 • Informatie met betrekking tot het voertuig (model, productiejaar, voertuigidentificatienummer (VIN), hardware- en softwaregegevens)
 • Informatie gegenereerd door het voertuig, de sensoren en systemen ervan (kilometerteller, onderhoudsindicatoren, alarmen, waarschuwingen, lampjes, storingen, diagnostiek, connectiviteits- en netwerkgegevens, certificaten en machtigingsgegevens, kalibraties, temperatuur, weerssituatie en staat van het wegdek, energie- en brandstofverbruik, tijdsaanduidingen, gezondheidstoestand, status en gedrag van boordsystemen en -functies)
 • Informatie met betrekking tot hoe het voertuig wordt gebruikt en bediend (configuraties, instellingen, apparaatverbindingen, gebruiksmodus (opladen, parkeren, rijden), oplaadinformatie, tijdsaanduidingen, snelheid, aantal inzittenden, interacties en gebruik van de hoofdinfotainmentmodule (het scherm in de auto), gebruik van externe services, gebruik van autofuncties zoals gaspedaal, remmen, stuurinrichting, veiligheidsgordels en portieren)

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de hierboven genoemde gegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen alsmede het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het uitvoeren van veiligheidsgerelateerde terugroepacties.

Wij bewaren de hierboven genoemde gegevens gedurende de levensduur van het voertuig.

2.3.3 Rapportage van fouten

Rapportage van fouten helpt ons informatie te verzamelen over softwarematige fouten, de gevolgen van de fouten te begrijpen en ons in staat te stellen de fouten te verhelpen en onze software in goede gezondheid te houden. Door Rapportage van fouten te activeren, verzamelen en verwerken we de gegevens hieronder:

 • CONTACTGEGEVENS
 • Volvo ID
 • Contacten
 • E-mailaccounts
 • Oproepregistraties
 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Startdiagnose
 • Voertuigconfiguratie
 • Lokale configuratie hoofdeenheid
 • Android Automotive-diagnose
 • Voertuignetwerkdiagnose
 • Softwareversies
 • Rapporten en logbestanden gericht op ontwikkelaars

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens zijn onze bovengenoemde gerechtvaardigde belangen.

Wij bewaren de informatie gedurende 90 dagen.

2.3.4 Uitgebreide voertuiggegevensanalyse

Om het probleem met uw voertuig volledig te kunnen onderzoeken, hebben we de volgende gegevens van uw voertuig nodig, samen met enkele basisgegevens van de klant, zoals naam en contactgegevens;

 • gegevens geregistreerd door de Event Data Recorder en andere boordveiligheidssystemen (snelheid, gps-positie, stuuruitslaghoek, remkracht, inzet en gebruik van veiligheidssystemen enz.)
 • gegevens over de omgeving (zoals temperatuur, glad wegdek) vastgelegd door andere boordsensoren
 • gegevens van de elektronische regeleenheden, de telematica- en connectiviteitsantennemodule en de hoofdinfotainmentmodule van het voertuig en de signalen ervan
 • voertuigstatus (kilometerstand, brandstofverbruik, kilometerteller en andere gegevens op het dashboard)
 • alle interactie tussen bestuurder en voertuig, zoals wijzigingen van verschillende instellingen, accountnamen zoals Volvo ID en Google ID en gegevens met betrekking tot gebruik van apparaten via Bluetooth
 • Voertuigidentificatienummer (VIN)

De gegevens worden gebruikt om mogelijke problemen met het voertuig te identificeren, een mogelijke garantiezaak en mogelijke productveiligheidsproblemen te beheren. Als de gegevens niet kunnen worden verzameld, kan Volvo Cars de problemen niet onderzoeken.

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigde belang.

We bewaren uw gegevens totdat het probleem met uw voertuig is opgelost.

2.4 Gegevens gebruikt voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden

2.4.1 Onderzoek en ontwikkeling verkeersongevallen

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt waarbij een van onze voertuigen betrokken is, onderzoeken wij wat er is gebeurd om de veiligheid van onze voertuigen en de verkeersomgeving in het algemeen te verbeteren. Als het nuttig is voor ons onderzoek, sturen wij u een enquête om aanvullende informatie over het ongeval te verkrijgen.

Bij het onderzoek worden de volgende gegevens verwerkt:

 • CONTACTGEGEVENS
 • Informatie met betrekking tot het voertuig (model, productiejaar, voertuigidentificatienummer (VIN), kenteken, hardware- en softwaregegevens)
 • Informatie gegenereerd door het voertuig, de sensoren en systemen ervan (naburige obstakels, motorgegevens, momentopnamegegevens, kilometerteller, weerssituatie en staat van het wegdek, temperatuur, onderhoudsindicatoren, alarmen, waarschuwingen, lampjes, storingen, diagnostiek, connectiviteits- en netwerkgegevens, certificaten en machtigingsgegevens, kalibraties, energie- en brandstofverbruik, tijdsaanduidingen, gezondheidstoestand, status en gedrag van boordsystemen en -functies)
 • Informatie met betrekking tot hoe het voertuig wordt gebruikt en bediend (configuraties, instellingen, apparaatverbindingen, gebruiksmodus (opladen, parkeren, rijden), oplaadinformatie, tijdsaanduidingen, snelheid, aantal inzittenden, interacties en gebruik van de hoofdinfotainmentmodule (het scherm in de auto), gebruik van externe services, gebruik van autofuncties zoals gaspedaal, remmen, stuurinrichting, veiligheidsgordels en portieren en activeren van ontplooien van airbags)
 • Locatiegegevens
 • Cameragegevens: Beelden van de externe camera worden gedurende 4 seconden voor en na het ongeval vastgelegd

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigde belang. Wij bewaren uw gegevens gedurende 10 jaar.

2.4.2 Analyse van voertuiggegevens

Wij verwerken voertuiggegevens (hieronder weergegeven) om statistische gegevens te verkrijgen over onze voertuigen en over het gebruik ervan. Wij gebruiken deze gegevens voor productonderzoek en -ontwikkeling, in het bijzonder om de kwaliteit van voertuigen en van hun veiligheidsfuncties te verbeteren en te bewaken. Het dient tevens voor het beheer van de garantieverplichtingen van Volvo Cars en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke eisen inzake het bewaken van de uitstoot.

Gebruikte gegevenscategorieën:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Identifiers van de hardware- en softwareversies van de auto
 • Diagnostische foutcodes (DTC)

Volvo Cars verzamelt ook de volgende gegevens over de hoogvoltaccu van de auto (indien van toepassing):

 • ID, capaciteit en gezondheidstoestand van hoogvoltaccu
 • Informatie over voertuigmarkt
 • Informatie over laadstations (beschikbaarheidsstatus, vermogen, ID van de laadzuil, enz.)
 • Diagnostische gegevens tijdens laden (bijv. duur, laadstatus, stroomschommelingen, enz.)

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is uw toestemming.

De gegevens Voertuigidentificatienummer (VIN), Identifiers van hardware- en softwareversies van het voertuig, en Diagnostische foutcodes (DTC), worden gedurende 2 jaar bewaard, terwijl de gegevens over de hoogvoltaccu gedurende de gehele levensduur van de accu worden bewaard.

In geval van hybride of elektrische voertuigen, delen Volvo Cars en Polestar Performance AB (een Zweeds bedrijf met hoofdkantoor in Gotenburg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna "Polestar") de analysegegevens van hun respectievelijke voertuigen. De uitwisseling van analysegegevens tussen Volvo Cars en Polestar, zoals hierboven weergegeven, is van zuiver technische aard en omvat geen feitelijke klantgegevens. De analysegegevens verzameld via de platforms van Volvo Cars en Polestar worden uitgewisseld tussen de twee bedrijven ten behoeve van verbetering en bewaking van de voertuigkwaliteit, de prestaties van elektrische en hybride functies en de veiligheidsfuncties.

Als zogeheten gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken onder AVG, zijn Volvo Cars en Polestar gezamenlijk verantwoordelijk voor deze verwerking van analysegegevens. Volvo Cars en Polestar zijn overeengekomen dat Volvo Cars verantwoordelijk is voor het leveren van informatie aan zijn klanten, en dat de respectieve rechten krachtens AVG door klanten van Volvo jegens Volvo Cars zullen worden uitgeoefend.

2.5 Emissierapportage

Als u een voertuig met een verbrandingsmotor hebt en u een erkende Volvo werkplaats of servicepartner bezoekt, verzamelen zij gegevens over uw voertuig, die naar ons worden verzonden om op grond van de toepasselijke wetgeving te worden gerapporteerd. Dit verzamelen van gegevens vindt elke keer dat uw voertuig wordt onderhouden plaats, tenzij u de serviceretailer informeert dat u bezwaar maakt.

De verzamelde gegevens zijn:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Informatie met betrekking tot emissie: totaal brandstofverbruik (gehele levensduur), totaal aantal afgelegde kilometers (gehele levensduur), totale energie vanaf het stroomnet naar de accu (gehele levensduur) – met diverse uitsplitsingen conform de toepasselijke wetgeving

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De informatie hierboven wordt bewaard totdat de gegevens zijn gerapporteerd.

2.6 Verzoeken rechtshandhaving

Met enige regelmaat ontvangen wij verzoeken van rechtshandhavingsautoriteiten (politie, douane, enz.) om diverse soorten gegevens in verband met onze voertuigen aan te leveren. Als algemene aanpak, verstrekken wij alleen persoonsgegevens indien dat wettelijk vereist is. Wij leveren gegevens die technisch van aard zijn en die op zich geen link leggen naar een persoon (bijv. het serienummer van een auto-onderdeel in samenhang met een VIN-nummer, de onderhoudsgeschiedenis voor een VIN-nummer, enz.).

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3. Het delen van uw persoonsgegevens

Wij delen gegevens met diverse organisaties ten behoeve van onze bedrijfsvoering, om onze relatie met u te onderhouden en om u producten en services te leveren. Hieronder geven wij u een beschrijving van deze situaties.

Als wij aan deze organisaties refereren als onze 'leveranciers', 'verwerkers' of 'subverwerkers', is elk van deze organisaties contractueel beperkt in haar mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten aan ons of namens ons, conform onze instructies. In alle gevallen delen wij alleen de persoonsgegevens waarvan wij dat noodzakelijk achten voor ons desbetreffende doeleinde.

Andere groepsondernemingen binnen Volvo Cars en de subverwerkers hiervan

 • Persoonsgegevens worden overgedragen aan andere concernmaatschappijen voor klantenservice, om onze producten en services te leveren en voor leveren van IT-systemen voor bedrijfsondersteuning en gegevensopslag.

IT-leveranciers en hun subverwerkers

 • Persoonsgegevens worden overgedragen aan IT-leveranciers die algemene zakelijke ondersteuningssystemen aan ons leveren, zoals leveranciers van software en gegevensopslag.

Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, andere overheidsinstanties of externe partijen

 • Persoonsgegevens moeten worden gedeeld bij vermoeden van een zwaar misdrijf, en worden beoordeeld en goedgekeurd in ons strikt interne proces, om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals verplichte openheid bij verzoeken van rechtshandhavingsdiensten en om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen of dergelijke vorderingen zelf in te stellen.

Andere dienstverleners (zoals exploitanten van mobiele netwerken en leveranciers van connectiviteit en van oplaadfaciliteiten)

 • Wij kunnen gegevens uit een voertuig evenals abonnementsgegevens delen om deze diensten mogelijk te maken, voor storingzoeken en ten behoeve van verbetering van de diensten.

Elke door u goedgekeurde partij

 • U kunt ons bijvoorbeeld vragen om voertuiggegevens met een derde te delen.

Retailers, reparateurs, werkplaatsen

 • Persoonlijke gegevens worden overgedragen voor verlenen van diensten, opsporen van storingen, onderhoud en reparatie.

4. Uw rechten en bevoegdheden

U hebt specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. De rechten kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie waaronder u valt en de aard van de verwerking.

Doorgaans houden uw rechten de mogelijkheid in om:

 • uw goedkeuring in te trekken
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
 • te verzoeken om een kopie van de gegevens die wij van u hebben (het zogeheten recht van toegang van de betrokkene)
 • te verzoeken om overdracht van de gegevens aan een andere organisatie (de zogeheten gegevensoverdraagbaarheid)
 • te verzoeken om correctie of beperking van gegevens
 • te verzoeken om verwijdering van gegevens (het zogeheten recht om vergeten te worden)

Zoals reeds vermeld, zijn deze rechten niet absoluut en in sommige gevallen kan de gegevensbeschermingswetgeving hun toepassing beperken. Als dit het geval is bij een verzoek dat u aan ons richt, zullen wij altijd uitleggen waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als u een verzoek met betrekking tot uw rechten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door invullen van dit formulier. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier te gebruiken, omdat het de gegevens omvat die wij nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek correct te verwerken. Indien u het formulier liever niet gebruikt, kunt u altijd contact met ons opnemen en uw verzoek indienen via de contactgegevens in de volgende paragraaf.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming indien u problemen hebt met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We stellen het overigens zeer op prijs als u zich eerst tot ons wendt en uw zorgen direct met ons deelt, zodat wij kunnen proberen om ze samen met u op te lossen. U vindt onze contactgegevens hieronder.

5. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@volvocars.com, of met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Car Corporation, als volgt:

Postadres: Volvo Car Corporation, t.a.v.: De Functionaris voor gegevensbescherming, dep 50099, VAK, 405 31 Gotenburg, Zweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Actualisering van deze verklaring

Wij ontwikkelen onze producten en diensten voortdurend en aan de hand daarvan wordt deze privacyverklaring herzien. Wij willen u dan ook adviseren deze privacyverklaring regelmatig door te lezen. De datum bovenaan deze privacyverklaring geeft aan wanneer de laatste update plaatsvond. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.