Artikelversie 2024.15.0

Privacyverklaring– Volvo Cars-app

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (als hieronder gedefinieerd), en soms ook andere organisaties, uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de mobiele applicatie van Volvo Cars (hierna Volvo Cars-app), die ervoor zorgt dat u met uw Volvo verbonden blijft.

De Volvo Cars-app heeft diverse functionaliteiten, die verschillende soorten verwerking van persoonsgegevens inhouden, zoals we hierna toelichten. Afhankelijk van uw markt en het type abonnement dat u hebt, kunnen deze functies als volgt worden samengevat:

 • De services van Volvo Cars – dit omvat alle aspecten genoemd in de paragrafen 2.1 (Wanneer u de Volvo Cars-app gebruikt), 2.2 (Uw abonnement), 2.3 (De voertuigservices op afstand van Volvo Cars), 2.4 (Rijlogboek), 2.5 (Digitale sleutel), 2.8 (Openbare laadstations), 2.9 (Wanneer u ons benadert), 2.10 (Marketingcommunicatie en enquêtes), 2.11 (App-analyses), 2.12 (Onderzoek en ontwikkeling).
 • Waardetoevoegende diensten, geleverd in samenwerking met dealers – zoals 2.6 (Digitale serviceboeking) en 2.7 (Pick-up & Delivery-service).

Hieronder vindt u:

1. Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de Volvo Cars-app is als volgt verdeeld:

 • De organisatie die verantwoordelijk is voor de hoofdverwerking van persoonsgegevens in verband met Uw Abonnement, de Voertuigservices op afstand van Volvo Cars, Rijlogboek, Digitale Sleutel, Openbare laadstations, App-analyses, evenals Onderzoek en Ontwikkeling, is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars" genoemd.
 • De organisaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt en voor Marketingcommunicatie zijn, gezamenlijk:
  • Volvo Car Corporation, en
  • Volvo Car Nederland B.V., bedrijfsregistratienummer 14051974, gevestigd te Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland.
 • De dealerservices geboekt via de Volvo Cars-app (Digitale serviceboeking en Pick-up & Delivery-service) worden gezamenlijk uitgevoerd door, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, Volvo Cars, het Nationale Verkoopbedrijf en de Volvo Cars-dealer waarbij u de dealerservice aanvraagt (hierna "Volvo-dealer" of "dealer").

2. Verzamelde persoonsgegevens: waarom en voor hoe lang

Zoals eerder vermeld, heeft de Volvo Cars-app diverse functies afhankelijk van uw automodel en markt – sommige van de hieronder beschreven functies zijn mogelijk niet voor u van toepassing.

2.1 Wanneer u de Volvo Cars-app gebruikt

Wanneer u de Volvo Cars-app gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens over uw gebruik van de Volvo Cars-app om de werking ervan te controleren en indien nodig maatregelen voor storingzoeken te nemen. Om dit te doen, gebruiken we informatie zoals apparaatinformatie (bijv. fabrikant van het apparaat, app-installatie-ID), algemene voertuiginformatie (bijv. voertuigmodel en -type, jaar, land van gebruiker) en gebruiksgegevens (bijv. klikken, weergaven en mogelijke problemen of fouten). Deze verwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om u een veilige en functionerende Volvo Cars-app te bieden. De informatie die voor dit doel wordt gebruikt, wordt gedurende 30 dagen na het verzamelen bewaard.

2.2 Uw abonnement

Indien u een abonnement hebt voor de voertuigservices op afstand van Volvo Cars of andere verbonden diensten van Volvo, wordt u mogelijk de gelegenheid geboden om deze service in de Volvo Cars-app te verlengen. Bij het afsluiten van een abonnement of verlenging van een bestaand abonnement, evenals voor het beheer door ons van uw abonnement, verwerken wij uw identifiers (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, voertuigidentificatienummer) en uw aankoopstatus en -geschiedenis. Het doel van de verwerking door ons is het beheren van en het toezien op uw aankoop (van aankoop tot aflevering) met inbegrip van eventueel noodzakelijke contacten met autoriteiten voor officiële meldingen, administratie van uw aanvraag betreffende gerelateerde services, follow-up met betrekking tot de levering en het melden van updates met betrekking tot de services die u hebt aangekocht. Wij gebruiken een externe betalingsprovider voor de verwerking van uw betalingen, wat een separate verwerking van uw persoonsgegevens door die provider inhoudt. Meer informatie over de privacypraktijken van de verwerker van onze betalingen vindt u in Paragraaf 3 hieronder.

De rechtsgrond voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens in samenhang met abonnementen is dat verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van ons contract met u.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende negentig (90) dagen nadat uw laatste abonnement is verlopen, teneinde voortzetting van de service mogelijk te maken indien u kiest voor een nieuw abonnement, of om u toegang te verlenen tot facturen of ontvangstbewijzen. Bovendien archiveren wij de gegevens met betrekking tot uw aankoop gedurende tien (10) jaar om te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging – dit is een wettelijke verplichting.

2.3 De voertuigservices op afstand van Volvo Cars

Wij verzamelen identifiers (zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, Volvo ID (e-mailadres), voertuigidentificatienummer (VIN), uniek identificatienummer van toestel en pushbericht-token) en de aankoopgeschiedenis (eigendomsperiode, uw eventuele lopende abonnementsservices, en het model en bouwjaar van uw auto en de desbetreffende voertuigspecificaties).

Wij gebruiken deze informatie om u de voertuigservices op afstand van Volvo Cars te leveren, zoals de mogelijkheid uw auto op afstand te bedienen (bijv. voorconditionering, portieren ontgrendelen/vergrendelen, de motor op afstand starten/stoppen, huidige buitentemperatuur, ontvangen van diefstalalarmmeldingen), de status van uw auto te bekijken (bijv. brandstofniveau, ruitensproeiervloeistofniveau, remvloeistofniveau, vergrendelingsstatus van portieren, bandenspanning of onderhoudswaarschuwingen, accustatus, of andere statusindicatoren van de auto).

We gebruiken deze informatie ook om in de Volvo Cars-app pushberichten te sturen die u herinneren aan toekomstig onderhoud en service aan uw auto. Bij hybride- en volledig elektrische auto's bewaren we oplaadlocaties om het opladen gemakkelijk te kunnen inplannen. Wij verzamelen informatie over uw voertuiglocatie evenals, indien u dit toestaat, de locatie van uw mobiele toestel, zodat u de kaartfuncties in de Volvo Cars-app kunt gebruiken en om uw positie ten opzichte van uw Volvo op de kaart te kunnen aangeven.

Daar waar niet specifiek om uw toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd, verwerken wij die gegevens om ons contract met u te kunnen uitvoeren.

Als u ons via uw mobiele instellingen toegang geeft tot uw locatiegegevens, kalenders en contacten, verwerken we deze gegevens om u een gemakkelijke manier te bieden om de locatie van een point of interest vanuit uw telefoon naar de auto te sturen op basis van uw contactenlijst, agenda-activiteiten of zoekresultaten. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

Wanneer uw Volvo Cars-abonnement afloopt, worden de daaraan gerelateerde gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, na negentig (90) dagen gewist. Houd er rekening mee dat het Volvo Cars-abonnement de auto volgt. Dus als de auto een andere eigenaar krijgt, bent u als verkoper ervoor verantwoordelijk om uw auto van de Volvo Cars-app te ontkoppelen en uw gegevens te laten verwijderen. Dit geldt ook voor de geregistreerde primaire bestuurder in geval van autolease. Volg deze link voor instructies.

2.4 Rijlogboek

Het Rijlogboek registreert automatisch al uw ritten. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u uw kilometerkosten wilt beheren. Het Rijlogboek moet door u worden geactiveerd, anders worden de gegevens niet opgeslagen.

Als u het Rijlogboek inschakelt, zullen wij uw identifiers registreren, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het VIN en de locatie van uw voertuig en andere aan uw trip gerelateerde gegevens, zoals uw routes, tijd, afstand, brandstof- en/of stroomverbruik en kilometers. Afhankelijk van uw voertuigmodel wordt alleen de begin- en eindpositie of de volledige route verzameld.

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming.

Als regel worden de gegevens van het Rijlogboek gedurende maximaal 400 dagen bewaard, afhankelijk van het voertuigmodel. U kunt het Rijlogboek op elk moment uitschakelen, waarna de gegevens niet meer worden verzameld. Dit zorgt er evenwel niet voor dat eerder verzamelde gegevens worden gewist.

2.5 Digitale sleutel

De Digitale sleutel kan de conventionele autosleutel volledig vervangen en u kunt uw auto er gemakkelijk mee vergrendelen, ontgrendelen of starten via uw smartphone of smartwatch. Daarnaast kunt u ook uw sleutel via verschillende digitale kanalen met extra gebruikers delen.

Voor de Digitale sleutel is alleen een netwerkverbinding vereist tijdens de eerste eenmalige installatie, voor het delen van sleutels of het intrekken van sleutels. Na het instellen ervan werkt de sleutel via Bluetooth, Near Field Communication (NFC) en Ultra-Wideband Technology (UWB). Tijdens het instellen wordt uw sleutel toegevoegd aan uw Wallet-app op uw smartapparaat. Vanuit uw Wallet-app kunt u uw sleutel delen via berichtenapps, e-mail of via Airdrop®. U kunt ook eenvoudig gedeelde sleutels intrekken, via de Wallet-app of in het boordinfotainmentsysteem.

De volgende gegevens worden verwerkt bij gebruik van de Digitale sleutel:

 • Voertuigidentificatienummer (VIN)
 • Voertuiggegevens
 • Voertuigstatus
 • Volvo ID
 • Zelf gegeven naam

De rechtsgrond voor ons voor verwerken van de bovengenoemde gegevens is nakomen van het contract.

Wij bewaren uw gegevens zolang u een geldig contract hebt.

2.6 Digitale serviceboeking

De Volvo Cars-app biedt u de mogelijkheid diverse diensten voor uw auto te boeken bij geselecteerde dealers. Als u dit doet, wordt de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met deze boeking (zoals hieronder uitgelegd) gezamenlijk uitgevoerd door Volvo Cars, het Nationale Verkoopbedrijf en de Volvo Cars-dealer van uw keuze.

Wanneer u een dienst boekt via de Volvo Cars-app, verzamelt Volvo Cars:

 • uw identifiers (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • afhankelijk van de gevraagde service, autogerelateerde informatie zoals voertuigidentiteit, kenteken, diagnostische storingscodes, waarschuwingen, kilometerstand, vloeistofniveaus, evenals uw eigen beschrijving van het doel van de boeking (indien van toepassing). Deze gegevens worden verstrekt aan het Nationale verkoopbedrijf en aan de dealer die de door u gevraagde service uitvoert (dit kan een onderhouds- of reparatiewerkplaats zijn of een spuiterij, een poetsbedrijf of een logistieke dienstverlener voor auto's)

Deze gegevens worden gebruikt om een service te boeken, werkzaamheden te plannen, contact met u op te nemen inzake de geboekte service of als direct gevolg van het gebruik van de dienst, zoals het verzenden van bevestigingen en kennisgevingen. Deze gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de door u gedane boeking (d.w.z. onze rechtsgrond voor deze verwerking is uw contract met ons.

Boekingsgegevens (tijd en locatie van de desbetreffende afspraak, gebruikt contactkanaal, status en inhoud van de boeking) zullen worden opgeslagen in systeemlogbestanden voor het oplossen van eventueel in het systeem optredende storingen. De boekingsgegevens worden tevens verwerkt voor analyse en beoordeling van de service. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Volvo Cars en de rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van deze activiteiten. We bewaren uw servicegerelateerde persoonsgegevens maximaal twee (2 jaar) vanaf de laatste keer dat u gebruik hebt gemaakt van de service. Daarnaast archiveren we omwille van statistische doeleinden gepseudonimiseerde boekingsgegevens vijf (5) jaar in systeemlogbestanden.

Bovendien gelden er voor de Volvo-dealer die de service verleent een aantal verplichtingen inzake bewaren en documenteren, en kan de dealer wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan autoriteiten vrij te geven. Deze informatie is te vinden in het privacybeleid van de servicepartner.

2.7 Pick-up & Delivery-service

De Volvo Cars-app biedt u de mogelijkheid de Pick-up & Delivery-service te boeken. Als u dit doet, wordt de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met deze boeking (zoals hieronder uitgelegd) gezamenlijk uitgevoerd door Volvo Cars, het Nationale Verkoopbedrijf en de Volvo Cars-dealer die de service verleent.

Indien u gebruikmaakt van de Pick-up & Delivery-service worden de volgende gegevens over u verwerkt: uw servicegeschiedenis met betrekking tot ophalen en afleveren – om te weten welke services er zijn afgerond; rijbewijs en verzekeringsdetails – indien u een leenauto gebruikt; kenteken en voertuigidentificatienummer – vereist voor identificatie van het voertuig; ophaal- en/of afleveradres – vereist voor het verlenen van de service; eventuele door u toegevoegde opmerkingen met betrekking tot ophalen en/of afleveren; IP-adres. Wanneer wij pushberichten sturen met status-updates met betrekking tot de service, gebruiken we de volgende gegevenscategorieën om de verzonden berichten overzichtelijk te houden: uniek identificatienummer van toestel; pushbericht-token; titel en tekst van pushbericht; IP-adres. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarin u partij bent.

Als u na uitvoering van een service feedback achterlaat, verzamelen wij uw naam, de beoordeling en de geplaatste opmerkingen. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang om onze services voor de klant voortdurend te verbeteren. Voorts is het de keuze van de klant om al of niet feedback te geven.

De kwaliteit van onze service is essentieel, en aangezien er bij vermeende schades aan voertuigen aansprakelijkheidskwesties kunnen ontstaan, behouden de wij foto's van de auto, samen met tijdsaanduiding en locatie. Dit in ons belang om onze rechten en belangen (en die van onze bij de service betrokken partners en bestuurders) te behartigen. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang om in geval van schade zo eenvoudig mogelijk te kunnen achterhalen of de schade tijdens uitvoering van de service door chauffeurs werd veroorzaakt.

Uw gegevens met betrekking tot de service bewaren wij gedurende maximaal drie (3) jaar vanaf de laatste keer dat de service werd gebruikt, tenzij er geschillen ontstaan, in welk geval wij de vereiste gegevens zolang bewaren als noodzakelijk is om onze rechten te verdedigen. Daarnaast archiveren we omwille van statistische doeleinden gepseudonimiseerde boekingsgegevens vijf (5) jaar in systeemlogbestanden.

Bovendien gelden er voor de Volvo-dealer die de service verleent een aantal verplichtingen inzake bewaren en documenteren, en kan de dealer wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan autoriteiten vrij te geven. Deze informatie is te vinden in het privacybeleid van de servicepartner.

2.8 Openbare laadstations

De Volvo Cars-app is geïntegreerd met de service van Digital Charging Solutions (DCS) om het voor bestuurders gemakkelijk te maken hun elektrische auto's op te laden. Wanneer u deze service gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens om het door u ondertekende contract na te komen:

 • CONTACTGEGEVENS
 • Volvo ID
 • Voertuiggegevens
 • ID van DCS-laadkaart
 • Locatiegegevens van het voertuig - om u te helpen een laadstation in de buurt te vinden
 • Financiële gegevens

Om sessiegegevens te kunnen vertrekken en de openbare laaddienst te kunnen factureren, verwerken wij de aanvullende van DCS ontvangen gegevens:

 • ID van laadsessie
 • Starttijd laadsessie
 • Duur laadsessie
 • Prijs laadsessie
 • Tijdens laadsessie toegevoegde energie
 • Connectortype van laadstation
 • Naam laadpunt-exploitant

Digital Charging Solutions (DCS) GmbH, een in Duitsland geregistreerd bedrijf gevestigd te Rosenstraße 18-19, 10178 Berlijn, Duitsland met bedrijfsregistratienummer 211155 B, treedt bij het aan u verstrekken van oplaaddiensten op als separate verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens met betrekking tot openbare laadstations worden bewaard zolang u gebruiker bent van de Volvo Cars-app, en gedurende een aanvullende periode van een (1) jaar.

2.9 Wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u de contactopties in de Volvo Cars-app gebruikt, verwerken wij uw persoonlijke identifiers die relevant zijn voor het door u gebruikte kanaal (bijv. voor- en achternaam, telefoonnummer/e-mailadres, voertuigidentificatienummer, uniek identificatienummer van toestel, en pushbericht-token) evenals eventuele gegevens die u aanlevert in verband met uw aanvraag. Wij doen dat conform het rechtmatig belang om uw aanvraag te verwerken.

Indien uw vraag onze openbare laadservice betreft die mogelijk wordt gemaakt door DCS, kunnen wij daarnaast de in bovenstaande Paragraaf 2.8 genoemde persoonsgegevens verwerken.

De gegevens met betrekking tot uw aanvragen worden gedurende drie (3) jaar na ontvangst van uw aanvraag bewaard.

2.10 Marketingcommunicatie en enquêtes

Via de Volvo Cars-app kunt u marketingcommunicatie ontvangen, gerelateerd aan de producten van Volvo Cars, indien u daarmee hebt ingestemd. Dan verwerken wij uw identifiers (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres), uw voertuigspecificatie (zoals model, motor, VIN), Volvo ID, toestel-ID en abonnementsgegevens.

De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zal de verwerking van uw gegevens beperkt blijven tot het bijhouden van een suppressielijst om ervoor te zorgen dat u geen onbedoelde marketingcommunicatie meer ontvangt.

Via uw Volvo Cars-app kunt u ook enquêtes ontvangen over onze producten en diensten. Wij verwerken dezelfde gegevens als bovengenoemd, op basis van ons rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren. Deze gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt.

2.11 Analyse van de app

Wij meten hoe u de Volvo Cars-app en aanverwante diensten gebruikt, om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker en zo de bruikbaarheid en betrouwbaarheid te verbeteren en storingen in de Volvo Cars-app te beperken, evenals om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze diensten worden gebruikt, ten behoeve van continue verbetering.

Dit wordt gedaan door verwerking van gebruikers-identifiers (zoals cookie-identifier, IP-adres, toestelinformatie, Volvo ID, land van waaruit u de Volvo Cars-app opent, uw besturingssysteem), Voertuigidentificatienummer (VIN), de verbindingsstatus van het voertuig en gebruiksdata (zoals kliks in de app, gebruikte functies, bekeken pagina's en potentiële problemen of fouten).

Hiervoor vertrouwen wij op dienstverleners die ons inzicht geven in de wijze waarop u de Volvo Cars-app gebruikt. Zie Paragraaf 3 hieronder voor informatie over het delen en bekendmaken van persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het wijzigen van uw voorkeuren in uw profiel in de Volvo Cars-app, in het gedeelte "Privacy-instellingen".

In principe worden deze gegevens gedurende veertien (14) maanden na het verzamelen ervan bewaard. In sommige gevallen worden identifiers van app-gebruik bewaard gedurende de levensduur van de Volvo Cars-app op uw toestel.

2.12 Onderzoek en ontwikkeling

Om een beter inzicht te krijgen in hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren en welke nieuwe we kunnen ontwikkelen, gebruiken we voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden een op data gebaseerde benadering en maken we gebruik van autogegevens (zoals VIN), productgegevens (zoals het gebruik van de Volvo Cars-app), klantgegevens (zoals de Volvo ID) en verkoopgegevens (zoals de verkopende of serviceverlenende dealer) als koers voor de ontwikkeling van onze producten en services. Voor de verwerking houden onze analytici en datawetenschappers zich bezig met analyse, modellering en onderzoek in allerlei vormen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang. Waar dat mogelijk is, beperken we de analyses tot gegevens die zijn geanonimiseerd of waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. Deze verwerking behelst geen automatische besluitvorming met betrekking tot u.

We bewaren deze gegevens tien (10) jaar.

3. Het delen van uw persoonsgegevens

Wij delen gegevens met diverse organisaties ten behoeve van onze bedrijfsvoering, om onze relatie met u te onderhouden en om u producten en services te leveren. Hieronder geven wij u een beschrijving van deze situaties.

Als wij aan deze organisaties refereren als onze 'leveranciers', 'verwerkers' of 'subverwerkers', is elk van deze organisaties contractueel beperkt in haar mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten aan ons of namens ons, conform onze instructies. In alle gevallen delen wij alleen de persoonsgegevens waarvan wij dat noodzakelijk achten voor ons desbetreffende doeleinde.

Verwerkende partijen

Onze categorieën van verwerkers die het leveren van de Volvo Cars-app ondersteunen zijn:

 • Serviceverlener met betrekking tot "Cloud connectivity"
 • Data hosting
 • Pushberichten
 • Verspreiding van e-mails
 • Chatfunctie en klantenondersteuning
 • Analytisch inzicht en statistieken
 • Geselecteerde Volvo Car-dealers voor digitale serviceboeking en Pick-up & Delivery-service
 • Provider factuurafhandeling abonnementen

In sommige van deze situaties omvat het gebruik van de verwerkers een beperkte overdracht van persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie. Wij hebben maatregelen getroffen om dergelijke overdrachten tot het absoluut noodzakelijke te beperken, en alleen gegevens te gebruiken die u niet rechtstreeks kunnen identificeren, waardoor het risico in geval van ongeoorloofde bekendmaking zeer gering is.

Delen met andere leden van Volvo Car Group

Gegevens genoemd onder Paragraaf 2.2 worden gedeeld met ons nationale verkoopbedrijf in het land waar de gegevens vandaan komen, voor de volgende doelstellingen:

 • Beoordeling van dealerprestaties
 • Klantenondersteuning
 • Marketingsegmentatie
 • Beoordeling van abonnementsverlengingen en heractiveringen;

Delen met andere derden (separate verwerkingsverantwoordelijken)

We verwerken betalingen via derden die rechtstreeks betaalgegevens van uw verzamelen en deze niet met ons delen:

4. Uw rechten en bevoegdheden

U hebt specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. De rechten kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie waaronder u valt en de aard van de verwerking. Doorgaans houden uw rechten de mogelijkheid in om:

 • uw goedkeuring in te trekken
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
 • te verzoeken om een kopie van de gegevens die wij van u hebben (het zogeheten recht van toegang van de betrokkene)
 • te verzoeken om overdracht van de gegevens aan een andere organisatie (de zogeheten gegevensoverdraagbaarheid)
 • te verzoeken om correctie of beperking van gegevens
 • te verzoeken om verwijdering van gegevens (het zogeheten recht om vergeten te worden)

Zoals reeds vermeld, zijn deze rechten niet absoluut en in sommige gevallen kan de gegevensbeschermingswetgeving hun toepassing beperken. Als dit het geval is bij een verzoek dat u aan ons richt, zullen wij altijd uitleggen waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als u een verzoek met betrekking tot uw rechten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door invullen van dit formulier. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier te gebruiken, omdat het de gegevens omvat die wij nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek correct te verwerken. Indien u het formulier liever niet gebruikt, kunt u altijd contact met ons opnemen en uw verzoek indienen via de contactgegevens in de volgende paragraaf.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming indien u problemen hebt met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We stellen het overigens zeer op prijs als u zich eerst tot ons wendt en uw zorgen direct met ons deelt, zodat wij kunnen proberen om ze samen met u op te lossen. U vindt onze contactgegevens hieronder.

5. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@volvocars.com, of met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Car Corporation, als volgt:

Postadres: Volvo Car Corporation, t.a.v.: De Functionaris voor gegevensbescherming, dep 50099, VAK, 405 31 Gotenburg, Zweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Actualisering van deze verklaring

Wij ontwikkelen onze producten en diensten voortdurend en aan de hand daarvan wordt deze privacyverklaring herzien. Wij willen u dan ook adviseren deze privacyverklaring regelmatig door te lezen. De datum bovenaan deze privacyverklaring geeft aan wanneer de laatste update plaatsvond. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.