Artikelversie 2021.27.0

Specifieke voorwaarden voor Customer Care Chat

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Wat is Customer Care Chat

Customer Care Chat is een service waarmee een gebruiker klantenondersteuning kan krijgen via een chatfunctie.

Customer Care Chat is alleen beschikbaar in bepaalde markten, waaronder Nederland.

Customer Care Chat gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van Customer Care Chat moet u:

  • akkoord gaan met deze voorwaarden voor Customer Care Chat; door gebruik te maken van de Customer Care Chat-service verklaart u deze voorwaarden voor Customer Care Chat te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan dat er tussen u en Volvo een bindende overeenkomst is aangegaan voor het gebruik van Customer Care Chat.

De Volvo-rechtspersoon die Customer Care Chat aan u verstrekt in Nederland is Volvo Car Corporation, een Zweeds bedrijf met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden (hierna te noemen "Volvo", "wij" of "onze"/"ons").

U kunt het gebruik van Customer Care Chat beëindigen door de service uit te schakelen.

Voor Customer Care Chat worden geen kosten in rekening gebracht.

De diensten voor Customer Care Chat worden verstrekt met behulp van technologie van een derde partij; het gaat hierbij om diensten van derden (zie onze Voorwaarden voor Services), maar uw vraag zal worden beantwoord door een personeelslid van Volvo.

Als u gebruikmaakt van Customer Care Chat moet u dat altijd doen op een veilige manier (niet tijdens het rijden) en in lijn met alle wetgeving die van toepassing is op het gebruik van uw Volvo-auto.

U bent verantwoordelijk voor alle content die wordt ingediend via Customer Care Chat. U bent er daarom onder andere voor verantwoordelijk dat:

  • u het recht hebt om die content te delen en dat
  • de content niet in strijd is met contractuele dan wel andere rechten van een persoon.

Wij verzoeken u om op een respectvolle manier om te gaan met de medewerker van de klantenservice die u bedient. Als u gebruikmaakt van de Customer Care Chat verklaart u:

  • geen content in te dienen die illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend of anderszins ongepast is,
  • zich niet voor te doen als een andere persoon,
  • niet te zullen vragen om persoonlijke gegevens van andere gebruikers en
  • de service niet te zullen gebruiken op een onrechtmatige wijze, voor onrechtmatige doeleinden dan wel op enige wijze die in strijd is met deze voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot dan wel gebruik van de Customer Care Chat op te schorten dan wel te beëindigen.

Privacy

De privacy van u en alle andere klanten is voor Volvo uiterst belangrijk. Uw gebruik van een Service is onderhevig aan het Privacybeleid van Volvo Car Group Algemene Privacyverklaring voor Volvo Cars.

Specifieke informatie over gegevensverwerking met betrekking tot uw gebruik van deze service vindt u in de Algemene privacyverklaring.