HomeLink®* gebruiken

Zodra HomeLink®1 geprogrammeerd is, vormt het een vervanging voor de afzonderlijke originele afstandsbedieningen.

Druk de geprogrammeerde knop in. De garagedeur, het toegangshek en dergelijke worden geactiveerd (dit kan enkele seconden duren). Als u de knop langer dan 20 seconden indrukt, start de herprogrammering. Na het indrukken van de knop brandt of knippert het controlelampje. Uiteraard kunt u de originele afstandsbedieningen naast HomeLink® blijven gebruiken.

 N.b.

Na uitschakeling van het contact blijft HomeLink® nog minstens 7 minuten lang werken.

 N.b.

HomeLink® is niet te gebruiken als de auto van de buitenzijde vergrendeld is en het alarm* ingeschakeld is.

 Waarschuwing

  • Als HomeLink® wordt gebruikt om een garagedeur of hek te bedienen, moet u controleren of er niemand in de buurt van de deur of het hek staat als deze beweegt.
  • Gebruik HomeLink® niet voor een elektrische garagedeur zonder veiligheidsstop en -retour.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt voor bepaalde markten.