Detectie van obstakels met Collision Avoidance

Collision Avoidance1 kan u helpen bij het detecteren van verschillende soorten obstakels.

De functie kan voetgangers, fietsers of voertuigen waarnemen die stilstaan of in dezelfde richting bewegen als de eigen auto en zich vóór de auto bevinden. De functie kan ook voetgangers, fietsers of grote dieren waarnemen die vóór de eigen auto de weg oversteken.

 Waarschuwing

Er kan te laat of helemaal niet worden gewaarschuwd of geremd. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en voldoende afstand houdt, afhankelijk van de rijsnelheid.

Voertuig

De functie kan voertuigen in het donker alleen detecteren wanneer de voor- en achterlichten van deze voertuigen werken en duidelijk waarneembaar branden.

Fietser

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
Voorbeelden van wat de functie als een fietser beschouwt – met herkenbare lichaams- en fietscontouren.

Voor goede systeemprestaties moeten de camera- en radareenheden die verantwoordelijk zijn voor identificatie van fietsers zo uniform mogelijke informatie over de lichaams- en fietscontouren ontvangen – wat inhoudt dat kenmerkende (lichaams-)delen zoals fiets, hoofd, armen, schouders, benen, borstkas en buik moeten kunnen worden waargenomen evenals een bewegingspatroon dat voor mensen als normaal te beschouwen is.

Het systeem kan fietsers niet ontdekken, als de systeemcamera grote delen van het lichaam van de fietser of van zijn/haar fiets niet kan waarnemen.

Het systeem kan alleen volwassen fietsers ontdekken die op fietsen voor volwassenen zitten.

 Waarschuwing

De functie is een systeem voor aanvullende bestuurdersondersteuning dat niet altijd alle fietsers kan detecteren en bijvoorbeeld moeite heeft met:
 • slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers.
 • fietsers als het contrast met de achtergrond van de fietser slecht is.
 • fietsers in kleding die de lichaamscontouren verhult.
 • fietsen waarop grote voorwerpen worden vervoerd.

Voetganger

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
Voorbeelden van wat de functie als een voetganger met herkenbare lichaamscontouren beschouwt.

Voor goede systeemprestaties moeten de camera- en radareenheden die verantwoordelijk zijn voor identificatie van voetgangers zo uniform mogelijke informatie over de lichaamscontouren ontvangen – wat inhoudt dat kenmerkende lichaamsdelen zoals hoofd, armen, schouders, benen, borstkas en buik moeten kunnen worden waargenomen evenals een bewegingspatroon dat voor mensen als normaal te beschouwen is.

Om een voetganger te kunnen detecteren moet er sprake zijn van een bepaald contrast ten opzichte van de achtergrond door bijvoorbeeld kleding, achtergrond, weersomstandigheden en dergelijke. Bij weinig contrast worden voetgangers mogelijk laat of helemaal niet gedetecteerd. De waarschuwingen en remingrepen kunnen dan laat of helemaal niet plaatsvinden.

De functie kan dankzij de koplampen van de auto ook in het donker voetgangers detecteren.

 Waarschuwing

De functie is een systeem voor aanvullende bestuurdersondersteuning dat niet altijd alle voetgangers kan detecteren en bijvoorbeeld moeite heeft met:
 • slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte korter dan 80 cm (32 tum).
 • voetgangers als het contrast met de achtergrond van de voetganger slecht is.
 • voetgangers die grote voorwerpen dragen.

Grotere dieren

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Voorbeelden van wat de functie als een stilstaand of langzaam lopend groter dier beschouwt – met herkenbare lichaamscontouren.

Voor goede prestaties van het systeem moet de systeemfunctie die verantwoordelijk is voor identificatie van grotere dieren (zoals een eland of paard) zo uniform mogelijk informatie over de lichaamscontouren ontvangen – wat inhoudt dat het dier recht vanaf de zijkant moet kunnen worden waargenomen en dat het dier een bewegingspatroon heeft dat voor het dier als normaal te beschouwen is.

Het systeem kan dieren niet ontdekken, als de systeemcamera delen van het lichaam van het dier niet kan waarnemen.

De functie kan dankzij de koplampen van de auto ook in het donker grotere dieren detecteren.

 Waarschuwing

De functie is een systeem voor aanvullende bestuurdersondersteuning dat niet altijd alle grotere dieren kan detecteren en bijvoorbeeld moeite heeft met:
 • slechts gedeeltelijk zichtbare grotere dieren.
 • grotere dieren die met hun voor- of achtereind recht voor de auto staan of bewegen.
 • grotere dieren die snel rennen of bewegen;.
 • grotere dieren als het contrast met de achtergrond van de dieren slecht is.
 • kleinere dieren zoals honden en katten.

Er kan te laat of helemaal niet worden gewaarschuwd of geremd. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en voldoende afstand houdt, afhankelijk van de rijsnelheid.

 1. 1 Collision Avoidance