Alcoholslot*

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden. Voordat de auto kan worden gestart, moet er een blaastest worden gedaan om te controleren of de bestuurder niet onder invloed is van alcohol.

Het systeem van de auto past zich aan als er een alcoholslot wordt aangesloten op de auto. Op die manier kunnen meldingen van het alcoholslot rechtstreeks worden weergegeven op het bestuurdersdisplay. Het alcoholslot wordt gekalibreerd ten opzichte van de grenswaarde voor verkeersdeelname die in uw land geldt.

Voor informatie over een bepaald alcoholslot verwijzen wij u naar de betreffende producent.

 Waarschuwing

Het alcoholslot is een hulpmiddel dat u niet ontslaat van uw verantwoordelijkheden als bestuurder. De bestuurder dient altijd nuchter te blijven en de auto op een veilige manier te besturen.

Alcoholslot gebruiken

Het alcoholslot wordt automatisch geactiveerd en gereedgemaakt voor gebruik bij het ontgrendelen van de auto.

Voor een goede werking en een zo nauwkeurig mogelijk meetresultaat:

  • Zo'n 5 minuten voor de blaastest niet eten of drinken.
  • De voorruit niet te lang sproeien – de alcohol in de sproeiervloeistof kan een verkeerd meetresultaat opleveren.

 N.b.

Binnen 30 minuten na afloop van een rit kan de auto opnieuw gestart worden zonder dat er een nieuwe blaastest nodig is.

Alcoholslot omzeilen

In noodsituaties of als het alcoholslot defect is, kunt u het alcoholslot omzeilen om toch in de auto te kunnen rijden.

Voor het deactiveren van het alcoholslot, zie de instructies van de betreffende producent.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten