Een telefoon met de auto verbinden

Verbind een telefoon via Bluetooth met de auto om bijv. te bellen, sms-berichten te versturen en te ontvangen en media af te spelen.

Telefoon zoeken vanuit de auto

Activeer Bluetooth in de telefoon en controleer in de instellingen of de telefoon voor andere eenheden zichtbaar is.
Als er nog geen telefoon is aangesloten, drukt u op P5P6-iCup-2222-adding phone symbol. Ga anders naar instellingen iCup-2037-Settings symbol onderaan op het middendisplay en druk daarna op Connectiviteit en Bluetooth. Als de telefoon nog niet in de lijst1 staat, kiest u Nieuw apparaat koppelen.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten. Bij identificatie van nieuwe apparaten wordt de lijst bijgewerkt.
Tik op de naam van de te pairen telefoon.
Controleer of de vermelde cijfercode in de auto overeenkomt met die in de telefoon en bevestig als dat het geval is.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
De telefoon wordt standaard voor zowel media als telefonie verbonden2.
Tik op Gereed.

 N.b.

  • Bij sommige telefoons moet de berichtenfunctie geactiveerd worden.
  • Als contacten en berichten niet in de auto worden weergegeven terwijl de functie wel geactiveerd was, moet u de telefoon loskoppelen en daarna opnieuw aansluiten.
  • Niet alle telefoons zijn volledig compatibel en ze kunnen dus niet allemaal contacten en berichten in de auto tonen.

 N.b.

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de koppeling mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.
  1. 1 De telefoons die eerder werden aangesloten zijn direct zichtbaar onder Bluetooth en kunnen daar worden geselecteerd.
  2. 2 Later kunt u kiezen welke eenheid moet worden gebruikt voor telefonie en/of media, bijvoorbeeld als een passagier zijn telefoon wil gebruiken als media-eenheid om muziek af te spelen.