Achterklep ontgrendelen met sleutelknop

Op de sleutel zit een knop om alleen de achterklep te ontgrendelen.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Druk op de P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing-knop op de sleutel.

De achterklep wordt ontgrendeld maar blijft dichtstaan.

De zijportieren blijven vergrendeld en het alarm op de portieren blijft actief*. De vergrendelings- en alarmindicatie op het dashboard dooft om aan te geven dat niet alle delen van de auto zijn vergrendeld.

De achterklep kan worden geopend door het met rubber beklede drukplaatje onder de onderkant van de klep vast te pakken.

Als de achterklep niet binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de klep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

Elektrische achterklepbediening*

Houd de P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing-knop van de sleutel enkele seconden ingedrukt.
De achterklep wordt ontgrendeld en geopend, terwijl de zijportieren vergrendeld blijven en het alarm op de portieren actief blijft*.

 N.b.

Als het systeem voor elektrische achterklepbediening* te lang achter elkaar werkt, wordt het uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen. Enkele minuten later is het opnieuw klaar voor gebruik.
  1. * Optie/accessoire.