Timerinstelling voor preconditioning toevoegen en bewerken

De timer voor preconditioning kan tot 8 verschillende tijdstippen hanteren.

Tijdstip toevoegen

Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Parkeren.
Tik op Timers.
Tik op Voeg nieuwe timer toe.

 N.b.

Het is niet mogelijk om meer tijdstippen te programmeren, als er al 8 timerinstellingen bestaan. Om een nieuw tijdstip te kunnen toevoegen moet u eerst een ouder tijdstip verwijderen.
Stel het tijdstip voor een of meer dagen van de week in. Activeer/deactiveer herhaling door te drukken op Elke week herhalen.
Tik op Timer instellen.
Het ingestelde tijdstip wordt toegevoegd aan de lijst en geactiveerd.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming op brandstof*:
  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
  • Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van de verwarming verhinderen.

Let erop dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

Timerinstelling bewerken

Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Parkeren.
Tik op het tijdstip dat u wilt wijzigen.
Er verschijnt een pop-upvenster.
Bewerk het tijdstip op dezelfde manier als bij "Tijdstip toevoegen" hierboven.
  1. * Optie/accessoire.