Automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming activeren en deactiveren

De elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming dient om de ruiten en buitenspiegels snel van condens en ijs te ontdoen.

Er kan worden ingesteld of het automatisch starten van de elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming moet worden geactiveerd/gedeactiveerd wanneer de bestuurder in de auto gaat zitten.1 Als het automatisch starten geactiveerd is, zal de elektrische verwarming starten als er risico bestaat voor ijs of condens op de ruit. De elektrische verwarming wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer de ruit warm genoeg is en het ijs of de condens is verdwenen.

Open het klimaatveld op het middendisplay door op de temperatuurknop onderaan in het midden van het middendisplay te drukken.
Druk op iCup-2037-Icon three dots horizontal
Kies de gewenste instelling onder Automatisch ontwasemen achterruit om automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming te activeren/deactiveren.
  1. 1 Gebruiksstand Comfort