Slepen

Het is alleen mogelijk om de auto op de laadvloer van een bergingsvoertuig te slepen.

Om slepen mogelijk te maken, moet de auto in de sleepstand staan. Dit kunt u via het middendisplay instellen.

 Belangrijk

Er mag uitsluitend worden gesleept als de sleepstand actief is. Als de stand niet actief is, kan de auto beginnen te laden en dan is de kans groot dat de systemen van de auto beschadigd raken.

 Belangrijk

De auto mag alleen worden weggesleept op een bergingsvoertuig. De auto mag niet worden weggesleept met de wielen op de grond.

Typen slepen

Bij activering van de sleepstand moet het type slepen worden geselecteerd.

Slepen met behulp van een berger

De auto wordt op een bergingsvoertuig gesleept dat de auto daarna vervoert zonder dat de wielen rollen.