Sms-berichten gebruiken

Wanneer de telefoon met de auto is verbonden, kunt u sms-berichten ontvangen en versturen.

Om sms-berichten in de auto te kunnen gebruiken, moet de telefoon via Bluetooth1 als telefooneenheid zijn verbonden en de gebruiker moet in de Bluetooth-instellingen van de telefoon hebben goedgekeurd dat meldingen moeten worden weergegeven.

Sms-bericht versturen

U kunt een nieuw bericht dicteren door het stembedieningssysteem te vragen een bericht te versturen naar een contact of een telefoonnummer.

Sms-bericht ontvangen

Wanneer de telefoon met de auto is verbonden, verschijnt er een melding helemaal bovenaan op het middendisplay wanneer er een nieuw sms-bericht wordt ontvangen. Selecteer of het bericht moet worden afgespeeld door op het scherm te drukken of stembediening te gebruiken.

U kunt er ook voor kiezen om de conversatie te dempen. In dat geval verschijnen er voor deze conversatie geen meldingen meer tijdens de rit.

Sms-bericht beantwoorden

Na het voorlezen van een sms-bericht kunt u een antwoord dicteren2. Volg de instructies die het stembedieningssysteem geeft.

Sms-bericht verschijnt niet

Als nieuwe sms-berichten wel op de telefoon maar niet op het middendisplay verschijnen, moet u de telefoon loskoppelen en weer verbinden.

  1. 1 In de auto kunnen alleen sms-berichten worden gebruikt als de telefoon compatibel is.
  2. 2 Geldt alleen voor telefoons met Android of iOS 13 of later.