Luchtverdeling aanpassen

De luchtverdeling is desgewenst handmatig te wijzigen.
Open het klimaatveld op het middendisplay door op het temperatuursymbool onderaan in het midden van het middendisplay te drukken.
De luchtverdelingsknoppen op het klimaatscherm staan in het midden rond de AUTO-knop, van boven naar beneden:
  • Luchtverdeling - ontwasemingsopeningen voorruit
  • Luchtverdeling - blaasmonden dashboard en middenconsole
  • Luchtverdeling - blaasmonden vloer

Druk op een of meer luchtverdelingsknoppen om de desbetreffende blaasmond(en) te openen/sluiten.

De luchtverdeling wordt aangepast en de knoppen gaan branden/doven.

Bij deactivering van alle luchtverdelingsknoppen in de handmatige stand schakelt de klimaatregeling weer over op automatische klimaatregeling.