Beperkingen van Rear Collision Warning*

In bepaalde gevallen kan het voor Rear Collision Warning (RCW)1 moeilijk zijn om u te helpen bij een dreigende botsing.
Bijvoorbeeld als:
  • een naderende achterligger laat wordt ontdekt
  • een naderende achterligger in een laat stadium van rijbaan wisselt
  • een aanhangwagen, fietsdrager of iets dergelijks wordt aangesloten op het elektrische systeem van de auto. De wordt dan automatisch gedeactiveerd.

 N.b.

Op sommige markten waarschuwt RCW vanwege plaatselijke verkeersvoorschriften niet met de richtingaanwijzers - in dergelijke gevallen is dat deel van de functie daarom gedeactiveerd.

 N.b.

De functie maakt gebruik van de radarsensoren van de auto die enkele algemene beperkingen hebben.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Waarschuwing bij dreigende staartbotsing.