De gecertificeerde waarden van de auto voor actieradius en stroomverbruik

De actieradius en het stroomverbruik van de auto zijn van meerdere factoren afhankelijk. De voorwaarden voor een grote actieradius en een laag stroomverbruik zijn afhankelijk van de omstandigheden en situaties waarin de auto rijdt.

Beschouw de gecertificeerde waarden voor de actieradius van de auto niet als de te verwachten actieradius. De gecertificeerde waarden zijn vergelijkingswaarden die worden verkregen bij speciale rijcycli (zie hieronder) en zijn vooral bedoeld om verschillende auto's met elkaar te vergelijken.

De waarden in de onderstaande tabel zijn conform WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), een internationale testmethode voor voertuigen zoals een personenauto die in een laboratorium wordt getest.

Uitleg
Px-2222-Icon rangeGecertificeerde waarde voor ("theoretisch") mogelijke actieradius, uitgedrukt in km. Beschouw de waarde niet als de te verwachten actieradius op de accu, omdat deze actieradius bij normale ritten moeilijk te halen is.
Px-2222-Icon city suburbRijden in stad en in buitenwijk
Px-2222-Icon combinedGemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg)
Px-2222-Icon electric consumptionGecertificeerde waarde voor het stroomverbruik van de auto (kWh/100km). De waarde is een gemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg).
Px-2222-Icon low valueLage waarde
Px-2222-Icon high valueHoge waarde

 N.b.

Als gegevens voor actieradius en stroomverbruik ontbreken in de tabel worden die op een later moment bijgewerkt.
Px-2222-Icon carPx-2222-Icon rangePx-2222-Icon electric consumption
Px-2222-Icon city suburbPx-2222-Icon combined
Twin MotorPx-2222-Icon low value

746

550

17,3

Px-2222-Icon high value

699

510

18,7

Single Motor Extended RangePx-2222-Icon low value78358216,3
Px-2222-Icon high value73954017,5
Single MotorPx-2222-Icon low value68348716,1
Px-2222-Icon high value63844517,5

De waarden in de bovenstaande tabel voor actieradius bij elektrisch rijden en stroomverbruik worden gebaseerd op specifieke rijcycli (zie hieronder). Afhankelijk van de uitrusting kan het autogewicht toenemen. Net als de belading van de auto is dit ook van invloed; bij elektrisch rijden wordt de actieradius kleiner en zal het stroomverbruik toenemen. Conform de WLTP krijgt iedere auto unieke waarden voor de elektrische actieradius, afhankelijk van de uitrusting van de auto. In veel landen kunt u de unieke waarden voor de elektrische actieradius van uw auto vinden in het kentekenbewijs van de auto.

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor een kleinere actieradius (afstand) en een hoger stroomverbruik dan aangegeven in de tabel. Bijvoorbeeld:

  • Als de auto wordt uitgerust met extra accessoires die het gewicht van de auto verhogen.
  • Uw rijstijl.
  • De grotere rolweerstand als u kiest voor andere wielen dan de standaardwielen op de basisuitvoering van het model.
  • De grotere luchtweerstand bij hogere snelheden.
  • De weg- en verkeersomstandigheden, de weersgesteldheid en de staat van de auto.

WLTP-norm

De WLTP-norm (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) is een norm voor het berekenen van verbruikswaarden in de auto. De WLTP-norm staat voor de gemiddelde rijomstandigheden voor normaal rijden. Anders dan de eerdere norm (NEDC) houdt de WLTP rekening met meer gevarieerde verkeerssituaties en snelheden, maar ook met uitrusting en gewichtsklassen. Optionele uitrusting die van invloed is op de waarden voor de elektrische actieradius is uitgeschakeld tijdens het testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan airconditioning, stoelverwarming enz. De nieuwe norm moet meer realistische cijfers opleveren als het gaat om de actieradius bij elektrisch rijden. De waarden zijn bedoeld om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken en niet als weergave van uw specifieke actieradius bij elektrisch rijden.

Rijcyclusprofielen

Met een rijcyclus wordt een reëel gemiddeld gebruik van de auto gesimuleerd. De norm gaat uit van vier verschillende rijcyclusprofielen. De vier rijcyclusprofielen zijn:

  • Rijden in stad – langzaam rijden
  • Rijden in buitenwijk – medium snel rijden
  • Rijden buiten bebouwde kom – snel rijden
  • Rijden op snelweg – zeer snel rijden.

Iedere rijcyclus wordt bepaald door verschillende omstandigheden, zoals bijv. snelheid, tijd en afgelegde afstand.

Gerelateerde documenten