Telefoonfuncties

U kunt bellen en gesprekken aannemen wanneer de telefoon via Bluetooth met de auto is verbonden. De telefoon moet als telefooneenheid zijn verbonden.

Bellen via de telefoonapp

Open de telefoonapp vanaf het homescherm of het appscherm iCup-2037-App view symbol.
Kies een contact uit Favorieten, Recent of Contacten. Of voer een telefoonnummer in met de toetsenset.
Druk op het contact om te bellen.
Druk op iCup-2037-Finish phone call symbol om het gesprek te beëindigen.

Met behulp van stembediening kan er ook worden gebeld.

Gesprek aannemen

Telefoonoproepen worden via het middendisplay weergegeven en bediend.

Druk op iCup-2037-Answer phone call symbol of iCup-2037-Finish phone call symbol om een gesprek te beantwoorden of te weigeren.
Druk op iCup-2037-Finish phone call symbol om het gesprek te beëindigen.

Nieuw gesprek aannemen tijdens lopend gesprek

iCup-2037-Switch between phone call icon

Als er tijdens een lopend gesprek een nieuw gesprek binnenkomt, kunt u het nieuwe gesprek via het middendisplay beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van het binnenkomende gesprek wordt het oorspronkelijke gesprek in de wacht gezet. Wissel tussen de gesprekken door op het symbool hiervoor te drukken.

Microfoon uitschakelen

iCup-2037-Mute phone call icon

Druk op het microfoonsymbool om de microfoon uit te schakelen. De persoon waarmee gebeld wordt, hoort niet wat er in de auto wordt gezegd.

Wisselen tussen de luidspreker van de auto en van de telefoon

Druk op AutoTelefoon om te wisselen tussen geluid van de luidspreker van de auto en van de telefoon.

Toetsenset gebruiken tijdens lopend gesprek

iCup-2037-Dial pad icon

Als u tijdens een lopend gesprek de toetsenset moet gebruiken, kunt u deze openen door op het symbool ervan op het middendisplay te drukken. Om het scherm met de toetsenset te sluiten en naar het gesprekscherm terug te gaan, drukt u nogmaals op hetzelfde symbool.

Gemiste oproepen

Gemiste oproepen worden op het homescherm weergegeven en kunnen daar ook worden teruggebeld. Gemiste oproepen staan ook in het berichtenscherm helemaal bovenaan op het middendisplay.