Stand opslaan voor stoel en buitenspiegels

De standen van de elektrisch bedienbare* stoel en de buitenspiegels zijn op te slaan onder de geheugenknoppen.1

Sla twee verschillende standen op voor de elektrisch bedienbare* stoel en de buitenspiegels via de geheugenknoppen. De knoppen zitten aan de binnenzijde van een van de voorportieren of beide*.

P6-CMA-seat position memory buttons
  1. P5-Icon red circle 1Knop M voor vastlegging van de instellingsset.
  2. P5-Icon red circle 2Geheugenknop 1.
  3. P5-Icon red circle 3Geheugenknop 2.

Stand opslaan

Zet de stoel en buitenspiegels in de gewenste stand.
Houd de M-knop ingedrukt. Het controlelampje in de knop brandt.
Druk binnen drie seconden op een van de knoppen 1 of 2 en houd deze ingedrukt.
Wanneer de stand is opgeslagen onder de geheugenknop van uw keuze, klinkt er een geluidssignaal en dooft het controlelampje in de knop M.

Als u niet binnen drie seconden een van de geheugenknoppen indrukt, dooft het controlelampje in de knop M en worden de standen niet vastgelegd.

U moet de stoel of de buitenspiegels opnieuw verstellen voordat u een nieuwe stand in een geheugen kunt opslaan.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De huidige stand wordt ook automatisch in het actieve gebruikersprofiel opgeslagen.