Timerinstelling voor preconditioning activeren en deactiveren

Zo nodig kunt u een timertijdstip voor de preconditioning activeren of deactiveren.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Parkeren.
Activeer/deactiveer een tijdstip door op de knop rechts van het desbetreffende tijdstip te drukken.
De timerinstelling wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming op brandstof*:
  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
  • Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van de verwarming verhinderen.

Let erop dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

  1. * Optie/accessoire.