RDS-radio*

RDS (Radio Data System) zorgt ervoor dat de radio automatisch overschakelt naar de sterkste zender. RDS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie te ontvangen en naar bepaalde soorten programma's te zoeken.

RDS verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt bepaalde informatie, zodat een RDS-radio onder meer de volgende mogelijkheden biedt:

  • Automatisch overschakelen op een beter doorkomende zender als de ontvangst in een bepaald gebied slecht is.
  • Zoeken op programmatype, zoals programmatypes of verkeersinformatie.
  • Weergeven van informatieve tekst over het beluisterde radioprogramma.

 N.b.

Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS of slechts bepaalde onderdelen van deze functie.

Als er nieuws of verkeersinformatie wordt uitgezonden, kan de radio naar een andere zender overschakelen en de weergave van de actieve audiobron onderbreken. De radio gaat naar de vorige audiobron en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.

  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten