Zekeringen en relais- en zekeringenhouders

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd. Zekeringen zitten in de verschillende relais- en zekeringenhouders van de auto.

 Waarschuwing

Vervang een zekering nooit door vreemde objecten of een zekering met een grotere stroomsterkte. Dat kan leiden tot beschadigingen van het elektrische systeem en brand veroorzaken.

Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor vervanging van zekeringen die niet in de gebruikershandleiding worden beschreven.

 Waarschuwing

Laat de hantering van oranje kabels over aan bevoegd personeel.

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk.

Raak geen onderdelen aan wanneer dat niet uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staat aangegeven.

Als een van de elektrische onderdelen of functies niet werkt, is het mogelijk dat de bijbehorende zekering overbelast werd en moet worden vervangen. Als dezelfde zekering herhaaldelijk overbelast raakt, betekent dit dat het bijbehorende onderdeel een storing vertoont. Volvo adviseert u om dan voor controle contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Positie van relais- en zekeringenhouders

P6-C40-2139-Fuse box locations
P5-Icon red circle 1Onder de motorkap
P5-Icon red circle 2Onder dashboardkastje