Belangrijke informatie over accessoires en extra uitrusting

Een verkeerde aansluiting en montage van accessoires en extra uitrusting kan een nadelige invloed hebben op de werking van de elektronische systemen van de auto.

Volvo adviseert Volvo-bezitters om uitsluitend door Volvo goedgekeurde originele accessoires te installeren en om deze accessoires uitsluitend te laten installeren door daarvoor opgeleide en gediplomeerde onderhoudstechnici van Volvo. Bepaalde accessoires werken alleen, wanneer de bijbehorende software in de computersystemen van de auto wordt geladen.

De uitrusting die in de gebruikershandleiding wordt beschreven is niet op alle auto's aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of regionale wet- en regelgeving.

Optionele apparatuur of accessoires die in deze handleiding worden beschreven, zijn aangeduid met een sterretje. Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met een Volvo-dealer.

  • Originele accessoires van Volvo worden getest om te zorgen dat ze goed samenwerken met de autosystemen voor prestaties, veiligheid en emissiebeheersing. Bovendien weet een geschoolde en gekwalificeerde onderhoudsmonteur van Volvo waar accessoires al dan niet veilig in uw Volvo mogen worden geïnstalleerd. Vraag altijd een geschoolde en gekwalificeerde onderhoudsmonteur van Volvo om advies voordat u accessoires in of op uw auto installeert.
  • Van accessoires die niet zijn goedgekeurd door Volvo is mogelijk niet speciaal getest of ze geschikt zijn voor gebruik in uw auto.
  • Sommige prestatie- of veiligheidssystemen van de auto kunnen nadelig worden beïnvloed als u accessoires installeert die niet door Volvo zijn getest, of als u iemand die geen ervaring heeft van de auto accessoires laat installeren.
  • Schade veroorzaakt door accessoires die op een niet goedgekeurde of niet correcte manier zijn geïnstalleerd, worden mogelijk niet gedekt door de garantie op de nieuwe auto. Meer informatie over de garantie vindt u in het Service- en garantieboekje. Volvo wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor sterfgevallen, persoonlijk letsel of kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de installatie van niet-originele accessoires.

 Waarschuwing

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige wijze gebruikt en dat u zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt.

Het is ook belangrijk dat voor onderhoud en service van de auto de aanbevelingen van Volvo worden aangehouden in lijn met de gebruikersinformatie en het Service- en garantieboekje.

Bij afwijkingen in de informatie op het middendisplay en de informatie in overige bronnen geldt altijd de informatie op het middendisplay.