Sensorveld voor parkeerhulp*

Als de auto uitgerust is met parkeerhulp wordt voor iedere sensor die een obstakel waarneemt de afstand met gekleurde velden in het 360°-aanzicht van de parkeerhulpcamera weergegeven.

Sensorvelden voor en achter

De kleur van de velden voor de sensoren achteruit en vooruit verandert als de afstand tot het obstakel kleiner wordt - van geel, via oranje naar rood.
Veldkleur achterAfstand in meter (feet)
Oranje0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranje0,3–0,6 (1,0–2,0)
Rood0–0,3 (0–1,0)
Veldkleur voorAfstand in meter (feet)
Oranje0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranje0,3–0,6 (1,0–2,0)
Rood0–0,3 (0–1,0)

Bij rode sensorvelden gaat het onderbroken geluidssignaal over in een ononderbroken toon.

 Waarschuwing

Px-21w22-iCup-360 sensors

Het sensorveld op het 360°-symbool toont alleen in welke richting een obstakel zich bevindt. Er wordt geen afstand tot het obstakel weergegeven.

  1. * Optie/accessoire.