Parkeerhulpcamera*

De parkeercamera kan u helpen bij het parkeren in krappe ruimten door obstakels weer te geven met camerabeelden en grafische voorstellingen op het middendisplay.
Px-21w22-iCup-Park Assist Camera side view with buttons
Voorbeeld van cameraweergave.
 1. P5-Icon red circle 1Instellingen
 2. P5-Icon red circle 2Activeert alle camera's voor een 360°-aanzicht
 3. P5-Icon red circle 3Activeert/deactiveert de parkeerhulpsensoren
 4. P5-Icon red circle 4Activeert/deactiveert de automatische rem bij achteruitrijden*

De parkeercamera is een hulpsysteem dat automatisch wordt geactiveerd bij inschakeling van de achteruitversnelling of handmatig via het middendisplay.

 Waarschuwing

 • Het vermogen van de parkeerhulpcamera's om de omgeving duidelijk weer te geven voor alle zones rond de auto kan worden beïnvloed door de omstandigheden tijdens gebruik.
 • Let daarom in het bijzonder op mensen en dieren in de buurt van de auto.
 • Let erop dat de voorkant van de auto tijdens het parkeren kan uitzwenken naar het tegemoetkomende verkeer.
 • Voorwerpen/obstakels kunnen dichter bij de auto zijn dan ze lijken op het beeldscherm.

 Waarschuwing

 • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
 • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de gebruikershandleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
 • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.
 1. * Optie/accessoire.