12V-accu

De 12V-accu drijft het primaire elektrische systeem van de auto aan en dat is inclusief de meeste elektrische uitrusting. Bij het rijden op de elektromotor wordt in plaats hiervan de hoogvoltaccu gebruikt.

De accu is afgestemd voor het aandrijven van de specifieke elektrische systemen en functies van de auto. Normaliter wordt hij geladen gehouden door de grotere hoogvoltaccu.

Behandeling van accu

  • Koppel de accu nooit los terwijl de auto in bedrijf is.
  • Controleer of de kabels van de accu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.
  • Als de accu op zijn plaats wordt gehouden met een spanband moet u ervoor zorgen dat die altijd goed is aangehaald.

 Belangrijk

Bij vervanging van de accu moet u erop letten dat u een accu van dezelfde afmetingen, met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu). Volvo adviseert om accu's door een erkende Volvo-werkplaats te laten vervangen.

 Waarschuwing

Als de 12V-accu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.

 Waarschuwing

  • De accu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  • Accu’s bevatten tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
  • Rook niet in de buurt van de accu.

Levensduur en capaciteit van de 12V-accu

De levensduur van de accu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. aantal ontladingen en klimaatomstandigheden. Als de auto langere tijd niet wordt opgeladen, daalt het laadpercentage van de accu door zelfontlading. Als de accu vaak ontladen wordt, heeft dat een negatief effect op de levensduur. Een 12V-accu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.

Positie

P6-C40-2139-12 V battery location

Specificaties voor 12V-accu

AccutypeH6 AGM
Spanning (V)12
Koudestartvermogen1 – CCA2 (A)760
Afmetingen, l×b×h277,7×174,4×188,5 mm (10,9×6,9×7,4 inch)
Capaciteit (Ah)70
  1. 1 Volgens EN-norm.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.