Accu's en stroomvoorziening

De eigen stroomvoorziening van de auto vindt plaats met verschillende accu's en componenten. Deze maken de elektrische functies van de auto mogelijk.

Het primaire elektrische systeem van de auto werkt met 12V-spanning en drijft de elektrische uitrusting aan.

Voor elektrische aandrijving heeft de auto naast het primaire elektrische systeem een hoogvoltsysteem.

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk. Raak geen onderdelen aan, wanneer dat niet uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staat aangegeven.

Accu's

Om verschillende componenten van stroom te voorzien, is uw auto uitgerust met:

  • een 12V-accu die het primaire elektrische systeem van de auto aandrijft
  • een hoogvoltaccu voor elektrische aandrijving van de auto.