Timerinstelling voor preconditioning verwijderen

Een timerinstelling voor preconditioning die u niet langer nodig hebt kunt u verwijderen.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Parkeren.
Druk op het tijdstip dat u wilt verwijderen.
Druk op Timer verwijderen.
De tijdinstelling wordt verwijderd.