Timerinstelling voor preconditioning activeren en deactiveren

Zo nodig kunt u een timertijdstip voor de preconditioning activeren of deactiveren.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Parkeren.
Activeer/deactiveer een tijdstip door op de knop rechts van het desbetreffende tijdstip te drukken.
De timerinstelling wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.