Volvo Assistance aan de kant van de weg

Bij bijv. een lekke band of een ontladen accu is hulp in te roepen via de P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol-knop of de Volvo Cars-app.

Als u de P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol-knop aan het plafond minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt telefonisch contact gemaakt tussen Volvo Assistance en u. Dit om te overleggen welke hulp er moet worden geboden. Als gegevensuitwisseling voor de plafondknoppen geactiveerd is, wordt er een bericht met de positie van de auto naar Volvo Assistance gestuurd.

 N.b.

Gebruik de SOS-knop uitsluitend wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

De P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol-knop kan worden gebruikt voor overige hulp, bijv. vragen over het gebruik van de auto of bij behoefte aan wegenhulp.

Kosten voor Volvo Assistance

Volvo Assistance is de eerste X1 jaar na aankoop van een nieuwe Volvo inbegrepen en dus gratis. Na deze eerste periode wordt wegenhulp op de meeste markten gratis aangeboden, op voorwaarde dat de auto regelmatig onderhouden wordt in een erkende Volvo-werkplaats. Een Volvo-dealer kan u informeren over de status van uw wegenhulpovereenkomst.

U kunt ook hulp krijgen als uw wegenhulpovereenkomst verlopen is. In dat geval wordt u verzocht te betalen voor de u verleende service.

 N.b.

Er kunnen bergingskosten in rekening worden gebracht als u geen geldig Volvo Assistance-contract hebt.
  1. 1 Verschilt per markt.