Acute hulp via Volvo Assistance

Druk in een noodsituatie op de SOS-knop om contact op te nemen met Volvo Assistance of een alarmcentrale.

Volvo Assistance1

Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u Volvo Assistance handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden. De auto belt Volvo Assistance en er wordt een bericht met onder andere de positie van de auto verstuurd.

Volvo Assistance probeert vervolgens telefonisch contact met u op te nemen om zo meer informatie te krijgen over de ernst van de noodsituatie en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
Volvo Assistance neemt daarna contact op met de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).

Als er geen telefonisch contact kan worden gemaakt, waarschuwt Volvo Assistance de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

Openbaar alarmnummer verkiezen1

U kunt de instellingen aanpassen zodat de auto de openbare alarmcentrale belt in plaats van Volvo Assistance. Lees de afzonderlijke instructies.

Alarmcentrale2

Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u een alarmcentrale handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden.

De alarmcentrale probeert vervolgens telefonisch contact met u op te nemen om zo meer informatie te krijgen over de ernst van de noodsituatie en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
De alarmcentrale stuurt daarna de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).

 N.b.

Gebruik de SOS-knop uitsluitend wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

De P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol-knop kan worden gebruikt voor overige hulp, bijv. vragen over het gebruik van de auto of bij behoefte aan wegenhulp.

 N.b.

Als het SOS-lampje knippert terwijl u niet op de knop hebt gedrukt, geeft dit aan dat de auto probeert om een mobiel netwerk te vinden en te verbinden. Het knipperen gaat door totdat de auto verbonden is.

Alarmnummer

Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem telefonisch contact tot stand te brengen met Volvo Assistance van het desbetreffende land. Als dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden met het alarmnummer in het gebied waar u zich op dat moment bevindt.

  1. 1 De beschikbare diensten verschillen per markt.
  2. 2 Geldt voor markten waar Volvo Assistance niet wordt aangeboden.