Kinderveiligheid

Kinderen in rijdende auto's moeten altijd veilig zitten.

Volvo beschikt over kinderveiligheidsproducten (kinderzitjes en bevestigingsmaterialen) die speciaal voor uw auto zijn ontwikkeld. Met kinderveiligheidsproducten van Volvo schept u goede voorwaarden voor een veilig vervoer van kinderen in de auto. U weet bovendien zeker dat de producten passen en eenvoudig in het gebruik zijn.

Het gewicht en de lengte van het kind zijn bepalend voor de te gebruiken producten.

Volvo adviseert u kinderen zo lang mogelijk te vervoeren in een achterstevoren gemonteerd kinderzitje (in ieder geval tot een leeftijd van 4 jaar) en daarna tot een lengte van 140 cm (4 voet 7 inch) in een in de rijrichting geplaatst kinderzitje.

 N.b.

De wettelijke voorschriften voor het te gebruiken type kinderzitje voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en gewichtsklassen verschillen van land tot land. Ga na wat er in uw land geldt.

 N.b.

Bij gebruik van kinderveiligheidsproducten is het belangrijk om de bijgeleverde montagevoorschriften door te nemen.

Neem bij onduidelijkheden over de montage van kinderveiligheidsproducten contact op met de producent.

Ongeacht leeftijd en lengte moeten kinderen altijd met de gordel goed om in de auto zitten. Laat kinderen nooit bij passagiers op schoot zitten.